جامعه

انتصابات جدید در شهرداری تهران

شهردار تهران طی احکامی جداگانه «رئیس ستاد سازمان اسناد و املاک شهرداری تهران»، «مدیرکل مجمع و حسابرسی شهرداری تهران»، «مدیرعامل سازمان ورزش» و «مدیرعامل شهر آفتاب» منصوب و منصوب شد. “. شرکت نمایشگاه های بین المللی “.

به گزارش امروزنگار، علیرضا زاکانی طی حکمی ابوالفضل فلاح، معاون اداری مالی و اقتصادی شهرداری تهران را به عنوان «رئیس سازمان اسناد و املاک شهرداری تهران» و ابراهیم باقی را به عنوان «مدیرکل مجمع و حسابرسی شهرداری تهران» در چهار دوره منصوب کرد. وی در حکمی حسین اوجاقی را به عنوان «مدیرعامل سازمان ورزش» و عباس تقدسی نژاد را به مدت یک سال به سمت «مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب» منصوب کرد.

در بخشی از متن جمله ابوالفضل فلاح آمده است:

«برای اجرای مصوبه 160/2194/32113 مورخ 18/02/1395 شورای اسلامی شهر تهران و به استناد بند 5 بخشنامه شماره 10/1058557 مورخ 1400/10/27 و به منظور ساماندهی. و افزایش بهره وری و حفاظت از املاک شهرداری تهران به موجب این حکم به عنوان «رئیس سازمان اسناد و املای شهرداری تهران» منصوب می شوید.
پیش بینی می شود با رعایت مستندات فوق و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در خصوص تشکیل ستاد و صدور احکام رؤسای کمیته ها مقرر در تبصره 5 بخشنامه فوق، اقدامات سیاست گذاری لازم انجام شود. . مدیریت و نظارت بر عملکرد کمیته های اجرایی در مناطق. سایر سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه برای شناسایی، تثبیت، حفاظت، تخلیه، تخلیه، وصول اجاره و سایر موارد مشابه مربوط به اموال شهرداری تهران گزارش فصلی به اینجانب ارائه دهند.»

به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در حکمی انسیه قربانی نیا را به عنوان «رئیس مدیرکل تدوین، نظارت و صدور مجوز» و نیما نیازمند را به عنوان «رهبر مدیریت بافت و تاریخی» منصوب کرد. بناهای تاریخی “در کنترل های جداگانه. شهر تهران” منصوب شد.

داوود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران طی حکمی رضا ناصری سرایی را به عنوان «رئیس نظام مدیریت شهری و نظارت عمومی» منصوب کرد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا