جامعه

تدوین لایحه‌ای برای کاهش مجازاتهای کودکان مرتکب جرایم

مشاور حقوقی و پارلمانی معاون وزیر در امور زنان و خانواده ، پیش نویس لایحه اصلاح مواد 88 ، 89 و 91 فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان “مجازات ها و اقدامات امنیتی برای کودکان و نوجوانان” برای کاهش مجازات ها و ایجاد استفاده بیشتر از روش آموزش توصیف شده

اشرف گرامی زادگان در مصاحبه با امروزنگار ، وی با بیان اینکه لایحه “اصلاح آیین نامه های مربوط به مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی” شامل گروه سنی زیر 18 سال است ، گفت: این لایحه برای کلیه کودکان و نوجوانان کشور است. فقط کودکان و نوجوانان در این لایحه گنجانده شده اند. لایحه اصلاح بندهای 88 ، 89 و 91 قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت 92 تصویب شد. جایگزینی موارد قبلی. البته امیدواریم پس از عضویت در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

در رابطه با این لایحه ، مشاور حقوقی و پارلمانی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: ماده 95 به پایان رسیده است ، این بخش ها مجازات کودکان و نوجوانانی را که مرتکب جرائم شده اند تعیین می کند.

وی ادامه داد: این جرائم مطابق قانون تعیین و اجرا می شود. اصلاحیه جدید مربوط به سه ماده 88 ، 89 و 91 این قانون است. در ماده 88 تدابیر امنیتی برای افراد بین 9 تا 12 سال که مرتکب جرائم جنایی شده اند پیش بینی شده است. البته این کار به دو صورت انجام می شود. روش اول تحویل به والدین با تعهد و روش دوم تحویل به اشخاص حقیقی یا حقوقی است که دادگاه صلاح می داند. هر دو بند اقدامات امنیتی و آموزشی را مشخص می کند.

گرامی زادگان گفت: ماده 89 مجازات تعزیری افراد 15 تا 18 سال را تعیین می کند که بازداشت در کانون اصلاح و ترتب اقدامات را تعیین می کند. ماده 91 همچنین افراد زیر 18 سال را كه مرتكب جرائمی می شوند كه مجازات و مجازات آنها در مواد 88 و 89 مجازات ها و اقدامات تحت پوشش قرار گرفته است ، مورد اشاره قرار داده و آنها را محكوم می كند.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده کودکان را از نظر سن در مسئولیت کیفری و بنابراین در حقوق کودکان نیاز به حمایت ویژه می داند. دیدن بالاترین علایق به طور کلی از کودکان زیر 18 سال و به ویژه دختران زیر 18 سال حمایت کنید.

وی با بیان اینکه رفاه کودکان و رعایت حقوق آنها در جرایم ارتکابی سالهاست که نگران کننده حقوق کودکان است ، این مهم با توجه به سیاست های قضایی و اهمیت مجازات های جایگزین اهمیت دارد ، افزود: کودکانی با پیشرفت و آرا fair منصفانه در دادگاه های کودکان به روز است. آنها فعالان و فعالان حقوق کودک در این زمینه هستند.

گرامی زادگان در بخشی دیگر از سخنان خود به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان اشاره كرد و گفت كه این قانون از آن حمایت می كند ، اما لایحه اصلاح شده منجر به كاهش مجازات ها و بهره مندی و توجه بیشتر به روش آموزش شده است. اگر به پرونده ها نگاه کنید ، بیشتر این کودکان قصد ارتکاب جرم را نداشته اند ، اما آنها از نظر روحی بد بوده اند. روشن است که در این سن آنها نمی توانستند تصمیم درستی بگیرند یا دلایل بسیار دیگری وجود داشت.

به گفته گرامی زادگان ، متخصصان اطفال معتقدند اگر كودك یا نوجوان زیر 18 سال مرتكب جرمی شود ، با توجه به سن و شرایط خاص كودكی وی ، نباید مجازات سخت یا غیر قابل جبران برای وی صادر شود. در عوض ، همه باید دست در دست هم دهند تا به او اجازه دهند اصلاح کند و اصلاحاتی انجام دهد.

وی یادآور شد: “شما می بینید كه قضات سعی می كنند با تعیین مجازات های جایگزین و اقدامات آموزشی ، احتمال بازگرداندن خطا به زندگی عادی را تعیین كنند.” به ویژه در این سن ، فرد تجربه و توانایی جدا کردن سر از گردن را ندارد ، بنابراین می توان به این اصلاحیه که توسط اکثریت مردم پذیرفته شده و به نفع کودکان است توجه کرد.

سرانجام ، مشاور حقوقی و پارلمانی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت که این لایحه به کمیسیون دولت رفت و پس از بررسی ، روند کار تا زمان تصویب ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا