سلامت و تندرستی

جزییات پرداختی مطالبات موسسات طرف قرار داد بیمه سلامت در سال ۱۴۰۱

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران جزئیات پرداخت مطالبات طرفین قرارداد در سال 1401 را تشریح کرد.

به گزارش امروزنگار، حسین رنجبران با تشریح آخرین وضعیت پرداختی سازمان بیمه سلامت برای موسسات، گفت: مطالبات مراکز دانشگاهی دولت در فروردین ماه تسویه شد و برخی از مطالبات اردیبهشت 1401 نیز در دانشگاه هایی است که مدارک خود را به موقع ارسال کردند. پرداخت شده و همچنین مطالبات مربوط به نسخه الکترونیکی از آوریل تا ژوئن 1401 برای دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت شده است.

وی در خصوص پرداخت مطالبات از مراکز دانشگاهی غیردولتی گفت: در بخش بیمارستان مطالبات در فروردین 1401 و مطالبات نسخه الکترونیکی داروخانه ها تا پایان خرداد 1401 پرداخت شد و از طرفی پرداختی نیز انجام شد. از مطالبات سایر طرف های قرارداد اعم از پزشکان، کلینیک های صحرایی، مراکز دیالیز و غیره تا پایان فروردین و موسساتی که نسخه ها را به صورت الکترونیکی تا پایان سال ارسال کرده اند. ژوئن 1401.

وی تصریح کرد: مطالبات در قسمت متفرقه خسارت بر اساس مدارک بررسی شده تا 27 خرداد 1401 پرداخت شده است همچنین در حوزه پزشک خانواده نیز از فروردین تا تیرماه 1401 80 درصد علی الحساب پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت رنجبران در پایان گفت: در طرح نظام ارجاع صندوق بیمه عمومی و سایر اقشار از فروردین تا تیرماه 1401 80 درصد پرداخت شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا