جامعه

حوادثی که با کرونا کم شد

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از کاهش ۵۲ درصد از عملیات از ویژگی های امداد و نجات در تصادفات جاده ای به دلیل کاهش حمل و نقل در ایران و محدودیت های تاج گفت.

مرتضی سلیمی در گفتوگو با یاهو! با اشاره به ماموریت نجات و از اول مارس تا اواسط ماه مه سال جاری گفت: در طول این دوره ۲ هزار و ۵۵۶ ماموریت امداد و نجات انجام و ۵۱ هزار و ۹۹۲ نفر از افراد آسیب دیده ناشی از حوادث مختلف تاثیر بوده است. همچنین ۲ هزار و ۱۲۰ نفر از مصدومان و مردم گرفتار در حوادث جوی و حمل و نقل نیز ذخیره شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۷ هزار و ۳۵۵ نفر در این مدت از ۴۷ بعد از سال, مسکن اضطراری داده شده و یک هزار و ۷۷ هزار بیمار بر روی زمین و هوایی مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی از کاهش ۶۶ درصد از ماموریت های امداد و نجات ۴۵ روز ابتدایی سال جاری گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۵۵۶ نجات ماموریت انجام شد که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه یک سال پیش ۷ هزار و ۵۹۱ وظیفه کاهش ۶۶ درصد ،

وی با اشاره به استان که بزرگترین وظیفه است که برای نجات آن انجام می شود. دوباره: امدادگران و نجاتگران هلال احمر در استانهای خراسان جنوبی با ۲۰۳ مورد معادل هشت درصد از کل ماموریت امداد و نجات در اصفهان با ۱۸۹ مورد معادل هشت درصد از کل ماموریت های امداد و نجات و…. استان فارس با ۱۸۲ مورد معادل هشت درصد از کل ماموریت های امداد و نجات و خراسان رضوی با ۱۶۵ مورد معادل ۷ درصد از کل ماموریت های امداد و نجات)در بزرگترین ماموریت نجات ۴۶ روز از این سال انجام داده اند.

سلیمی در پایان ۶۰ درصد از ماموریت و نجات از ترافیک از اول آوریل تا ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری گفت: یک هزار و ۱۸۵ مورد ماموریت امداد و نجات در حوادث رانندگی در سراسر کشور شده است در این واقعیت است که در این ماموریت ۷۲۴ مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند. این است که با توجه به کاهش سفرهای بینشهری در ایران ۹۹ که مقررات منع رفت و آمد و توصیه می کند بدن ماندن به کاهش کرونا بود … اتفاق افتاده است.

ارسال شده توسط: بزرگترین ماموریت های امداد و نجات و حمل و نقل به ترتیب در استانهای گلستان با ۱۰۵ مورد معادل ۹ درصد از کل وظایف حمل و نقل اصفهان با ۸۱ مورد معادل ۷ درصد از کل ماموریت ترافیک و مازندران ۷۵ مورد معادل هفت درصد از کل ماموریت از ترافیک بود.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر مشاهده کاهش در ۵۲ درصد از عملیات از ویژگی های امداد و نجات در حوادث حمل و نقل و…. اضافه کردن: ۴۶ دیروز ۲۵۰ در فعالیت های فنی و نجات در حوادث نجاتگران هلال احمر انجام شد که منجر به انتشار ۲۹۵ نفر در جاده ها در حومه شد.

به گفته او بسیاری از عملیات از ویژگی های امداد و نجات در حوادث رانندگی به ترتیب در استانهای کرمان ۳۷ مورد معادل ۱۵ درصد از کل وظایف حمل و نقل و…. ایران ۲۳ معادل ۱۰ درصد از کل وظایف حمل و نقل و فارس ۲۰ مورد معادل هشت درصد از کل وظایف ترافیک بود.

سلیمی با اشاره به ماموریت امداد و نجات در حوادث جو و غیره از کاهش ۵۲ درصد از ماموریت های امداد و نجات در حوادث جو از ابتدای سال خبر داد و گفت: ۴۶ اولین روز از سال ۹۹، نجاتگران هلال احمر ۴۶۳ در یک ماموریت برای نجات انجام داد که برای ۴۶ هزار و ۶۸۰ از افراد با معلولیت های ناشی از حوادث جوی شامل سیل و برف سنگین و کولاک در محورها و …خدمات مورد نیاز امداد ارائه شده است که در این مدت ۵ هزار و ۳۰۱ افراد معلول و پس از آن باقی مانده در چادر های امدادی از پایگاه امداد و نجات و … اسکان اضطراری دریافت کرده اند.

او افزود که بیشترین امداد رسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث جوی به ترتيب در استان کرمان با ۲۹ هزار و ۳۶۰ نفر معادل ۶۳ درصد از تعداد کل افراد روی زمین بود و در وقایع و جو و…. سیستان و بلوچستان ۳ هزار و ۱۲نفر معادل درصد از کل تعداد افراد روی زمین بود و در حوادث جوی هرمزگان با ۲ هزار و ۷۳۲ نفر است که حدود شش درصد از کل تعداد افراد روی زمین بود و در حوادث جوی و خلیج فارس با ۲ هزار و ۵۰۲ نفر معادل یک درصد از تعداد کل افراد روی زمین بود و در رویداد جوی بود.

سلیمی در مورد کاهش اقدام همچنین گفت که کاهش این عمل منجر به کاهش تعداد ماموریت از سازمان های بشردوستانه نجات نیست زیرا بسیاری از متخصصین در اجرای قطعنامه ستادملی مقابله با کرونا و پیاده سازی یک طرح برای مقابله با این ویروس در خط مقدم قرار داده شد.

در پایان این پیام

دکمه بازگشت به بالا