سلامت و تندرستی

ریشه باورهای غلط مردم درباره نجوم و آسمان

بلکه از همان روز اول که مرد خردمند روی زمین ظاهر شد و سر خود را به سمت افق بلند کرد و خوبی های بزرگ او را دید ، این علاقه وجود دارد. تأثیر این دانش بر اعماق اندیشه و ذهن انسان ایجاد شد به طوری که نجوم بخشی از دانش محل تفکر خود و آنچه از آسمان می بیند و تجزیه و تحلیل های منطقی آن از آنها به عنوان دانش تبدیل شد.
این دانش ، مانند بسیاری از علوم باستانی ، در طول قرن ها با توهمات و تخیلات زیادی ترکیب شده است و یک علم خیالی است که به نجوم و نجوم معروف است. هزاران سال است که ستاره شناسی درگیر این تخیل علمی تخیلی است که تأثیرات عمیقی بر ذهن و جامعه انسان می گذارد. تاریخ نجوم و اکتشافات آن به طور گسترده نوشته شده است و شاید یکی از روان ترین آنها کتاب خوابگردان باشد که زندگی انسان را با دانش های نجومی از قدیم تا به امروز دنبال کرده است.
من شخصاً تحت تأثیر این اثر کوستلر قرار گرفتم و این علاقه در عشق من به آسمان ریشه دارد زیرا مادرم تخت مرا در هوا پهن کرد و در میان عشق و ترس بر سرم ، گاهی لحاف خود را برمی دارم. به آسمان نگاه کردم ، و کمی بعد آن را برای هر صورت روی صورتم کشیدم.
این موضوعی است که در بسیاری از کتاب ها و مجلات به آن پرداخته شده است ، نحوه تغییر علم نجوم در قرن های پانزدهم و شانزدهم و پس از آن ، و همچنین داستان تکامل انقلاب هایی که در این عصر در نجوم رخ داده است.
در ایران ، مجله نجوم این اطلاعات را عاقلانه از نظر تاریخ و تحقیقات و تحولات جاری به متقاضیان ایران ارائه می دهد. خدمتگزار ، من به عنوان هر ایرانی علاقمند به این زمینه از دانش عمومی به این مجله نگاه می کردم. اما سالها متاسفانه به دلیل مشکلات کمتر آن را می دیدم. این بار ، وقتی مسائل مختلف او را مرور می کردم ، به اهمیت انتشار این مجله در زمینه انتشار علم در بین مردم به منظور تقویت دیدگاه های آنها و برای اهداف دیگر ، که به آنها اشاره می کنم ، پی بردم.

داستان از این قرار است که من فکر می کنم بسیاری از اشتباهات کنونی مردم ریشه در سوء تفاهم درباره آسمان دارد. این بر اساس اطلاعات غلطی است که در بین انسان ها وجود دارد ، که مردم را آگاه کرده و هزاران سال افراد غیرمسئول از نظر علمی به زندگی آنها کمک کرده است. در واقع ، دو مسئله در اینجا وجود دارد ، به ویژه نجوم به ویژه: اول ، اطلاعات غلط گسترده در مورد نجوم. ثانیاً ، این دانش غلط تأثیر عمیقی بر زندگی مردم عادی دارد.
برای تصحیح در جامعه بشری ، باید توجه داشت که بخش مهمی از خرابی ها و البته عقب ماندگی مربوط به همان دانش غلطی است که نه تنها در نجوم بلکه در بسیاری از موضوعات دیگر نیز وجود دارد. در پزشکی نیز همین امر صادق است. انواع نادرستی های علمی غلط مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. برخی از این تصورات غلط کلامی هستند؛ به عنوان مثال ، در نجوم و پزشکی ، این اعتقاد قطعی است که ما از این واقعیت که نیاز به پزشک نداریم صرف نظر می کنیم و هرکسی که درد داده است تحت درمان قرار می گیرد. یا در نجوم ، به نام مجله ، مطالب بی اساس در مورد بدبختی های آن روزها گفته می شود که بسیاری از علمای دین آن را معتبر نمی دانند؛ اما اینها وجود دارد و قرن ها در قالب کتابچه های راهنمای زندگی در دسترس مردم بوده است. اما برخی از اشتباهات مربوط به مسائل داخلی این دانش است.
واقعیت این است که ستارگان بر زندگی انسانها تأثیر می گذارند و سلسله ای قدرتمند می سازند یا از قدرت سقوط می کنند ، یا اینکه سرنوشت انسان را می توان از طریق فال پیدا کرد. در این راستا ، هزاران صفحه در کتابهای نجومی باستانی در میان مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد که به طور منظم به نام علم تکثیر و توزیع می شود. به این ترتیب ، ما می بینیم که چگونه شبه علم می تواند یک ذهنیت غیر رسمی برای ما ایجاد کند و سپس ، با توجه به اعتقاد عمیق به آنها و نقش عمیق این دانش در زندگی بشر ، مشکلات زیادی را برای ما ایجاد می کند.
به نظر من ، اگر ما داستان را در مورد تأثیر نادرست شبه نجوم و ویرانی های ناشی از جنگ و غیره مرور کنیم ، چندین جلد کتاب وجود خواهد داشت. تصحیح این ایده ها مستلزم اراده ای قوی است که می تواند اطلاعات غلط و اشتباه را از ذهن مردم حذف کند و این تنها با پیشرفت علم در بین افراد در سنین مختلف به نحوی که ممکن است بر ذهن های سخت جامعه تأثیر بگذارد ، انجام خواهد شد. ممکن است بسیاری از علوم تأثیر متداولی نداشته باشند ، اما نجوم حوزه ای است که آگاهی عمومی در آن تأثیر بسزایی دارد.
متأسفانه ، به دلیل غفلت از این جنبه از س ،ال ، گاهی اوقات ، پس از صدها سال کشف علمی مهم در این زمینه یا پزشکی ، احساس می کنیم که اطلاعات نادرست هنوز ذهن افراد را به خود مشغول کرده و به آنها اجازه حرکت می دهد. از این منظر ، من نجوم را یک دفتر خاطرات علمی می دانم که بر طبقه متوسط ​​جامعه نیز تمرکز دارد ، و از این جهت می خواهم از کسانی که در این سالها تلاش کرده اند تشکر کنم. زیرا من این را نه تنها از نظر تاریخ علم یا پیشرفت عمومی آن ، بلکه نوعی اصلاح می دانم.

* چاپ شده در ویژه نامه سی ساله مجله نجوم

دکمه بازگشت به بالا