جامعه

قول پیگیری برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای اسلامی قول پیگیری خدمات روانشناختی و مشاوره ای تحت پوشش بیمه را داد.

به گزارش امروزنگار، علیرضا منادی سفیدان در اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی و مداخلات روانی-اجتماعی در عصر ولیعهد، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این حکم در بند ج ماده 102 برنامه ششم توسعه حقوقی، خدمات روانشناختی و مشاوره ای بیمه نمی شود؟ وی گفت: بیمه کردن هر چیزی از جمله خدمات روانشناختی باید برای بیمه گذار مفید باشد. اما اگر بخواهیم خدمات روانشناسی را بیمه کنیم که همه 80 میلیون نفر در کشور می توانند برای دریافت این خدمات به روانشناس مراجعه کنند. دولت ورشکست می شود.

وی در عین حال قول مساعد داد که پیگیری هایی انجام شود تا این خدمات تحت پوشش بیمه قرار گیرد و به رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: در این زمینه کارهای پیگیری انجام خواهیم داد. چارچوبی برای این کار تعریف کنید که بتوان آن را کمیت کرد. ممکن است این امر در قانون برنامه هفتم توسعه و بخشی محدود بیمه محقق شود. من معتقدم باید در همه جای ایران مطب روانشناسی باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای اسلامی در بخشی دیگر از سخنان خود، راه اندازی سازمان آموزش و پرورش کودکان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: پیش از این مهدهای پرورش کودک از صفر تا شش سال فعالیت می کردند. سن . که زیر نظر سازمان بهزیستی بود. در این سال ها این موضوع به صورت کوته بینانه مورد غفلت قرار گرفت. ما سازمان آموزش و پرورش کشور را راه اندازی کردیم تا مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش بازگردانده شوند.

منادی همچنین به لایحه رتبه بندی معلمان توجه کرد و گفت: هدف از این قانون افزایش کیفیت آموزش و ارتقای منزلت معلمان بوده است. برای تصویب این قانون مقاومت های زیادی صورت گرفت اما تصویب شد و هفته گذشته حدود 8500 میلیارد تومان به معلمان پرداخت شد و هر معلم 8 تا 15 میلیون تومان دریافت کرد و حقوق معلمان نیز بین 2 میلیون افزایش یافت. 5 میلیون تومان . این عنصر رقابت را وارد آموزش کرد. ما معلمان را از کارکنان حذف کردیم و معلمان دیگر مانند کارمندان فصل دهم حقوق نمی گیرند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا