سلامت و تندرستی

لزوم بررسی دقیق زیرسویه‌های جدید امیکرون

آتسو هامادا، استاد بیمارستان دانشگاه پزشکی توکیو در ژاپن، گفت که اگر سویه های جدید آمیکرون ظاهر شوند، باید به دقت بررسی شوند.

به گزارش امروزنگار، به گفته این کارشناس، تابستان امسال موج هفتم ویروس کرونا ژاپن را به دلیل انتشار زیرسویه BA.5 میکرونی فرا گرفت. اگرچه BA.5 برای مدتی زیرگروه غالب ویروس کرونا در سراسر جهان بوده است، نسبت کلی آن به تدریج در حال کاهش است.

این متخصص در عین حال گفت: به دلیل گسترش بسترهای BQ.1، BQ.2 و XBB Amicron، تعداد بیماران عروق ویروس کرونا در سراسر جهان به تدریج در حال افزایش است.

این استاد بیمارستان دانشگاه پزشکی توکیو که متخصص بیماری‌های عفونی است، می‌گوید: اگرچه هنوز مشخص نیست که کدام زیرسویه در آینده غالب خواهد شد، اما همه سویه‌های جدید توانایی یکسانی برای چسبیدن به سلول‌های انسانی و فرار از واکنش‌ها از خود نشان می‌دهند. سیستم. ایمنی نیز بهبود یافته است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، این متخصص گفت که حتی در صورت ظهور مواد جدید، باید به دقت بررسی شود. باید بررسی شود که آیا این بسترها می توانند از واکنش سیستم ایمنی بدن فرار کنند یا خیر؟ و بررسی کنید که چقدر مسری و بیماری زا هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا