فرهنگ و هنر

ماجرای زنی که فرعون شد

فراعنه سابقه ای طولانی در مصر دارند و «رامسس دوم» و «توت عنخ آمون» از معروف ترین فراعنه هستند. اگرچه بیشتر مردان به عنوان فرعون حکومت می کردند، اما اسناد تاریخی نشان می دهد که برخی از زنان نیز به عنوان فرعون بر تخت سلطنت می نشستند.

به گزارش امروزنگار، هتشپسوت یکی از مهم ترین فراعنه مصر باستان است. در برخی منابع تاریخی او را دومین فرعون زن نامیده اند. او در تاریخ مصر به عنوان «سوباک نفرو» جایگاه منحصر به فردی داشت.

هاتشپسوت در ابتدا به عنوان “همسر بزرگ سلطنتی” فرعون توتموس دوم شناخته می شد، اما پس از مرگ همسرش، به مرور زمان قدرت را به دست گرفت. او در دوره ای از تاریخ مصر باستان حکومت کرد، زمانی که مصر شکوفایی را دید. در دوران سلطنت هتشپسوت، معابد زیادی برای بزرگداشت 21 سال سلطنت او ساخته شد.

او در حدود 1507 قبل از میلاد به دنیا آمد و دختر بزرگ فرعون توتموس اول بود، با این حال، ولیعهد به حساب نمی آمد. در عوض، این توتموس دوم، پسر همسر دوم فرعون بود که تاج و تخت را به دست گرفت. در نتیجه، همانطور که در میان خانواده سلطنتی مصر باستان مرسوم بود، هاتشپسوت با برادر ناتنی خود ازدواج کرد و ملکه و “همسر اصلی پادشاه” شد.

داستان زنی که فرعون شد

نقش برجسته “Thothmose II”

هاتشپسوت و توتموس دوم تنها یک فرزند داشتند. دختری به نام “نفرو را”. بنابراین، هنگامی که توتموس دوم به طور ناگهانی درگذشت و پس از مدت کوتاهی از حکومت بر مصر، پسر همسر دومش، توتموس سوم، وارث تاج و تخت اعلام شد. با توجه به اینکه توتموس سوم برای حکومت خیلی جوان بود، هتشپسوت به عنوان صیغه پسر خوانده اش انتخاب شد و به مدت هفت سال در این سمت حکومت کرد.

پس از هفت سال سلطنت به عنوان نایب السلطنه، هتشپسوت به عنوان پادشاه بر تخت نشست و فرعون شد. بنابراین، او در تصاویر به جا مانده مانند یک پادشاه به نظر می رسد. لباس فرعون، تاج و ریش مصنوعی. حتی بدن او نیز مانند بدن مردان به تصویر کشیده شده است.

داستان زنی که فرعون شد

ساردیس “هشتوپسوت” در نقش “اوزیریس”، خدای عالم اموات و زندگی پس از مرگ در اساطیر مصر باستان

زمانی که هتشپسوت به قدرت رسید، مصر دوران بسیار پررونقی داشت. بنابراین، به جای اداره اردوگاه‌های نظامی، بر ایجاد مسیرهای تجاری و ساختن پروژه‌ها تمرکز کرد.

در واقع، او شاهد اجرای صدها پروژه ساخت و ساز ساختمان بود و بسیاری از این ساختمان ها به افتخار شکوه هتشپسوت ساخته شدند.

هشتپسوت برای خود معبدی ساخت

هتشپسوت در طول 21 سال سلطنت خود بر ساخت معبد هتشپسوت نظارت داشت. معبدی که به او و همسر مرحومش تقدیم شده است.

داستان زنی که فرعون شد

معبد هتشپسوت در اقصر

این معبد مجلل که امروزه نیز پابرجاست، در داخل صخره های شهر اقصر ساخته شده و یکی از نمونه های عالی معماری و مهندسی مصر باستان به شمار می رود.

هتشپسوت در کنار پادشاهان قرار گرفت

پس از مرگ هتشپسوت در حدود سال 1458 قبل از میلاد، او در دره پادشاهان به خاک سپرده شد. موقعیت او به عنوان فرعون، دفن جسد او را به عنوان “همسر سلطنتی” نامناسب کرد. در نتیجه تغییراتی در مقبره پدر هتشپسوت یعنی توتموس اول ایجاد شد تا هتشپسوت در کنار او قرار گیرد.

پس از مرگ هتشپسوت

پس از مرگ هتشپسوت، فرعون بعدی، توتموس سوم، و پسرش سعی کردند تمام شواهد موجودیت هتشپسوت را از سوابق تاریخی پاک کنند. برای این کار نام «هتشپسوت» را از روی کتیبه ها حذف کردند و تصاویر او را تغییر دادند.

داستان زنی که فرعون شد

مجسمه هاتشپسوت که به شکل ابوالهول ساخته شده است در موزه شهر نیویورک نگهداری می شود.

البته هنوز شواهد زیادی وجود دارد که جایگاه هتشپسوت را در تاریخ نشان دهد. با این حال، تصمیم توتموس سوم و پسرش در مصر باستان چندان غیرعادی نبود و باعث شد بسیاری از مورخان این فرضیه را مطرح کنند که قبل از هاتشپسوت و سوبکنفرو چندین فرعون زن دیگر وجود داشته اند که به راحتی از سوابق تاریخی حذف شده اند.

داستان زنی که فرعون شد

مادربزرگ هتشپسوت

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا