اقتصادی

مجلس مصادیق شرط بندی اینترنتی را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای تعاریف و مصادیق شرط بندی و قمار در فضای مجازی و واقعی را مشخص کردند.

به گزارش امروزنگار، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) ماده یک طرح اصلاح بندهای کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید.

بر این اساس ماده (705) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مجازات و مجازات های شوینده) مصوب 3/2/1375 با اصلاحات و الحاقات زیر اصلاح شد.

ماده 705- هر کس به صورت مجازی یا مجازی قمار یا شرط بندی کند یا در قرعه کشی شرکت کند و همچنین مال و عواید جرم را مصادره کند در مرحله ششم جزای نقدی یا سه برابر مال و عواید ناشی از جرم محکوم می شود. جرم، مجازات بالاتر است.

تبصره 1- قمار هر نوع بازی است که در آن بازنده یا بازنده طبق قوانین خاص بازی، پول، مال، سود، خدمات یا امتیازات مالی را مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می کند.

تبصره 2: شرط بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند نفر در انتظار امری خاص که بازنده را ملزم به از دست دادن پول، مال، بهره، خدمت یا امتیاز مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان می کند. شرط بندی در نتیجه مسابقه بین افراد شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی شود و رقابت با تانک، هواپیما و سایر سلاح های با کاربرد نظامی و دفاعی مشمول مجازات زیر است. این بخش.

تبصره 3: قرعه کشی عبارت است از هرگونه شرکت دو یا چند نفر در قرعه کشی یا در هر اقدامی که بر اساس شانس یا انتخاب تصادفی صورت می گیرد که پول، مال، منفعت، منفعت، خدمت یا تمام یا قسمتی از امتیاز مالی حاصل شده باشد. . پرداخت شده یا موظف به پرداخت است. به شرکت کنندگان باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگانی که طبق قوانین برنده قرعه کشی تلقی می شوند پرداخت شود.

تبصره 4: در صورتی که اقدامات قمارباز یا شرط‌بند یا قرعه‌کشی پیشه یا رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته تلقی نشود، قبل یا بعد از تعقیب با مراجع قضایی یا انتظامی همکاری مؤثر برای شناسایی مدیران و رهبران و اموال و عواید حاصله. جرم پس از مصادره اموال و عواید ناشی از جرم از ادامه موضوع این بند مستثنی است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا