بین المللی

هزار و ۲۶۰ کانون در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعال هستند | آغاز کار «باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان»

گروه استان های خبرگزاری آنا ؛ فعال سازی مراکز فرهنگی، هنر و اجتماعی یکی از برنامه های اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاهی است ، مراکزی که در کار گروهی دانشجویان علاقمند در زمینه های مختلف فعال هستند و دانشگاه را از نظر اجتماعی حفظ می کنند. -اجتماعی. – یک حوزه فرهنگی فعال و پویا. آنها همچنین از خدمات خود استفاده می کنند.

مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت دانشجویی است که با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. بیشتر در مراکز ، البته ، می تواند فعالیت با کیفیت بهتر و پاسخگویی بیشتر برای همه متفاوت باشد.

یکی از اهداف اداره کل مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید تنوع بخشیدن به فعالیت ها و توجه یکسان به همه زمینه های فعالیت برای ایجاد مراکز دانشجویی است.یکی از رویکردهای کلیدی معاونت دانشجویی دانشجویی دانشگاه آزاد ، اهمیت دادن به فعالیت های فرهنگی دانشجویی با تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز است که از طریق آیین نامه اجرایی مرکز -اصلاح و اعلام در دستور کار قرار گرفته است. سپتامبر 2010. دپارتمان امور فرهنگی دانشجویان در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور از فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی حمایت می کند و تا آنجا که امکان دارد امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار آنها قرار می دهد.

در حال حاضر ، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 1260 مرکز فرهنگی اجتماعی فعال در سراسر کشور دارند و دارای مجوزها ، اساسنامه ها ، منشی ها و اعضا هستند.

خبرنگار خبرگزاری آنا در سلسله گزارش ها و مصاحبه هایی با دبیران مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور ، عملکرد ، فعالیت ها و ماموریت های این مراکز را مورد بررسی قرار می دهد.

در این شماره با سید کاظم یکانی مدیر کل دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان متولی کلیدی در تدوین خط مشی ، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی در زمینه فرهنگ دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت وگویی انجام داده ایم ، که در زیر می خوانیم

توجه به فعالیتهای فرهنگی دانشجویی با تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز دانشجویی

آنا: فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی را به عنوان متولی اصلی واحدهای دانشگاهی چگونه ارزیابی می کنید و چه چیزی را برای فعالیت بهتر و کیفی تر در مراکز ضروری می دانید؟

واحد: مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت دانشجویی است که با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. بیشتر در مراکز ، البته ، می تواند فعالیت با کیفیت بهتر و پاسخگویی بیشتر برای همه متفاوت باشد.

توجه به فعالیت های فرهنگی دانشجویان از طریق تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان یکی از رویکردهای مهم دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوی معاونت دانشجویی است.

آنا: دستورالعمل ها و مقررات و اساسنامه با باشگاه های دانشجویی چقدر م andثر است و به فعالیت های کیفی دانش آموزان کمک می کند؟

واحد: در بازنگری مقررات مراکز فرهنگی اجتماعی بر دو نکته و دقیقتر تاکید شد که اجرای دقیق این نکات می تواند منجر به بهره وری بیشتر فعالیتها شود.

یکی از این نکات این است که استخدام استاد مشاور در هر یک از مراکز بستگی به تخصص و تجربه اعضای هیئت علمی دارد که می توانند تجربه و تعهد تخصصی را به دانشجویان اضافه کنند و همچنین در تصمیم گیری موثر باشند. ایجاد و اجرای برنامه ها باید مطلوب باشد که دانش آموزان در فرایند اجتماعی شدن از تخصص استفاده کنند.


بیشتر بخوانید:

ایجاد کار گروهی در مراکز دانشجویی

پویایی و تحرک دانشجو تصویر دانشگاه را افزایش می دهد


نکته دیگر توانایی شبکه های جهانی در ایجاد مرکز است. به همین دلیل ، در قوانین داخلی آمده است که اگر 30 متقاضی با حوزه فعالیت مشابه متقاضی ایجاد شبکه ملی مراکز با موضوع واحد باشند ، به آنها این فرصت داده می شود. هدف این ویژگی توانمندسازی اعضای شبکه و گسترش دامنه فعالیت های آن در سطح ملی است.

دستورالعمل دیگر حوزه مراکز فرهنگی اجتماعی واحدهای دانشگاهی ، دستورالعمل های جشنواره ملی رشد است که با توجه به اجرای موفق این جشنواره ، امسال برای اولین بار در بیش از 30 حوزه تخصصی اجرا شده است. نقاط قوت و ضعف و مرور مختصری برای سال جدید اعلام و اجرا می شود.

توجه یکسان به زمینه های فعالیت برای ایجاد مراکز دانشجویی

آنا: چند مرکز فرهنگی اجتماعی در واحدها و رشته های دانشگاهی فعال است؟

دانشگاه اسلامی دانشگاه آزاد دارای 1260 مرکز فعال در راه اندازی است

واحد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر بیش از 1260 مرکز فعال در سراسر کشور دارند و دارای مجوزها ، اساسنامه ها ، منشی ها و اعضا هستند. بیش از 60 درصد از این مراکز برای انتصاب استاد مشاور درخواست کرده اند و ما مصمم هستیم که با شروع سال تحصیلی جدید ، تمام مراکز موجود برای اجرای مقررات مراکز فرهنگی اجتماعی در سال آینده اقدامات کامل را انجام دهند. محل.

زمینه های فعالیت مرکز فرهنگی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی «فرهنگ و تمدن» با موضوعات است. مطالعات فرهنگی ، ایثار و شهادت ، تمدن نوین اسلامی ، زمینه های دانش و غیره ، “اجتماعی” با موضوعات ؛ جهاد یاوری ، هلال احمر ، گردشگری ، کارآفرینی ، خیریه و غیره ، «هنر و ادبیات» با موضوعات ؛ هنر انقلابی ، شعر و ادبیات ، نویسندگی ، فیلم و عکاسی ، هنرهای تجسمی و غیره ، “مذهبی” با موضوعات ؛ اسلام شناسی ، عفاف و حجاب ، تقریب مذاهب ، جستجوی خیر و نهی از منکر و … ، “انقلاب اسلامی” با موضوعات ؛ اندیشه های امامان انقلاب ، اندیشه های شهید مطهری و … “رسانه و فضای مجازی” با موضوعات؛ تولیدات مجازی ، رسانه ، رادیو و غیره وجود دارد. مشمول.

یکی از اهداف اداره کل مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید تنوع بخشیدن به فعالیت ها و توجه یکسان به همه زمینه های فعالیت در ایجاد کانون های دانشجویی است.

آنا: نقاط قوت و ضعف فعالیت مراکز چیست و نقش دانشگاهیان در این زمینه چیست؟

واحد: نماینده فرهنگی دانشجویی در هر واحد دانشگاهی توجه خاصی به فعالیت های انجمن های دانشجویی ، ایجاد فضای هم افزایی و تعاملی شورای فرهنگی دانشگاه ها و مراکز از طریق حضور دبیر مرکز در جلسات ، فعالیت های مهم مراکز هلال احمر ، فضای مجازی و اطلاعات در سالهای اخیر ویروس کرونا ویروس و اجرای موفق جشنواره رشد را می توان یکی از نقاط قوت فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی دانست.

باشگاه استعدادهای درخشان ادبی با شناخت استعدادهای دانش آموزان و تقویت و آموزش مناسب آنها ، دانش آموزان را با مخاطب هدف ارتباط می دهد.نقاط ضعف مراکز فرهنگی اجتماعی شامل اولویت بندی سلیقه نمایندگان و شرکای فرهنگی مسئول مراکز برای پروژه های دانشجویی و بودجه اختصاص داده شده به آنها است که از اولویت های کاری دانش آموزان است. مرکز در سال تحصیلی جدید.

آنا: نیازهای فرهنگی اجتماعی و عملیاتی مراکز بسته به خواسته های آنها تا چه اندازه برطرف می شود؟ و آیا سیستم های موجود الزامات را برآورده کرده اند؟

واحد: مطابق آیین نامه اجرایی مراکز فرهنگی اجتماعی ، به منظور رفع نیازهای فرهنگی اجتماعی و عملیاتی مراکز ، علاوه بر مشاوره هماهنگ کننده مراکز در دانشگاه و واحدهای استانی ، مشاوره کارشناسی نیز مشاهده شد. در زمینه معاونت فرهنگی

در هر زمینه فرهنگی ، یکی از کارشناسان مسئول امور مراکز است. همچنین در استان و در محدوده ستاد ، مدیریت مراکز فرهنگی و دانشجویی مطالبات دانشجویان را پیگیری می کند. از سوی دیگر ، به منظور ثبت اطلاعات و بدست آوردن کلیه مشخصات و اسناد مرکز ، سیستم مدیریت مرکز فعال بوده و دائماً تحت نظارت است.

“باشگاه پرورش استعدادهای ادبی جوان” ؛ چشم انداز خوش بینانه

آنا: مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان برای برقراری روابط کاری با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی چه امکاناتی دارند؟

واحد: یکی از چشم اندازهای امیدوارکننده در زمینه مراکز فرهنگی اجتماعی ، با هدف انجام زنجیره فعالیت مراکز و توانمندسازی اعضای آنها و در نهایت ورود آنها به عرصه های فرهنگی و اجتماعی مرتبط ، «ایجاد استعدادهای ادبی جوان است. باشگاه توسعه “در مراسم اختتامیه. جشنواره رشد، اعلام شده توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و شروع به کار.

باشگاه پرورش استعدادهای ادبی جوان با شناخت نقاط قوت دانش آموزان و تقویت و آموزش مناسب آنها را به مخاطب هدف متصل می کند.

آنا: جشنواره های مختلف مانند جشنواره رشد ملی و غیره چقدر در رشد ، توسعه و فعالیت مرکز فرهنگی دانشجویی اجرا می شوند؟

واحد: اهداف جشنواره رشد شامل برجسته سازی فعالیت های دانشجویی در زمینه مکان ها ، شناخت آنها ، شناخت و ایجاد انگیزه در استعدادهای دانشجویی ، ایجاد انگیزه در بینندگان دانشگاه و گسترش فعالیت های گروهی است.

برای اولین بار در سالهای اخیر ، اجراهای فرهنگی و هنری مراکز ، نتایج تلاشها و خدمات معلمان و اعضای مراکز در محیط رقابتی و جشنواره هایی مانند جشنواره “رشد” و “قلم” مورد بررسی قرار گرفت. ؛ معرفی و تشویق این مراکز باعث پویایی و حرکت جدیدی در فعالیت های آنها می شود و دانشجویان جدید را به دانشگاه ترغیب می کند.

جشنواره ملی رشد مرکز فرهنگی اجتماعی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور 32252 نفر و ارسال 1200 اثر برگزار شد. پس از داوری ، 400 اثر برتر در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری از جمله عکاسی ، نقاشی ، خوشنویسی ، فیلمنامه نویسی ، پادکست ، ایده های برتر و … قرار دارند و شرکت کنندگان در سراسر کشور در درجه اول مقام سوم را کسب کردند.

در جشنواره ملی رشد و در بخشی از روسای استانهایی که در امور مراکز مراقبت ویژه ای انجام دادند ، سه استان بهترین مکان و دو استان شغل شایسته احترام را کسب کردند. آنها بهترین مکان را کسب کردند و دو نماینده افتخاری شناخته شدند.

در بخش کارشناسان فرهنگی مسئول امور مرکز جشنواره ملی رشد که امور مراکز را در واحدهای دانشگاه پیگیری می کند ، از سه کارشناس عالی رتبه و دو کارشناس شایسته فرهنگی کشور تقدیر شد.

در بخش مراکز فرهنگی اجتماعی ، سه مرکز بهترین مکان را کسب کردند و دو مرکز نیز قابل تقدیر شناخته شدند. سه نفر در بخش ویژه ای به نام ایده های برتر رتبه بندی شدند.

انتهای پیام / 4062 /

دکمه بازگشت به بالا