سلامت و تندرستی

واکسیناسیون رایگان کرونا طبق اولویت‌بندی/ خبرنگاران در اولویت سوم دریافت واکسن

به گزارش شفاف ، دکتر علیرضا رئیسی: “ما مطمئناً متعهد هستیم و واکسیناسیون مسئله دیروز و امروز نیست و هرکسی که در زمینه بهداشت و حتی عشق سازمان بهداشت جهانی ، کشورهای همسایه و … فعالیت می کند ما می دانیم که یکی از قوی ترین شبکه هایی که در سطح منطقه داریم.

واکسیناسیون کرونا رایگان در سیستم شبکه کشور و براساس اولویت

وی گفت: ما همیشه واکسیناسیون روتین کشور را رایگان انجام داده ایم و بحث دیروز و امروز نیست. در مورد واکسن کرونا ، واکسنی که در شبکه توزیع می شود مطمئنا رایگان خواهد بود و این یک سوال قطعی است و هیچ سوالی وجود ندارد جز تلاش برای گرفتن پول از کسی.

اگر یک اولویت نیست ، منتظر نوبت خود باشید

رئیسی تأکید کرد: اگر فردی اولویت دریافت واکسن را ندارد ، باید منتظر بماند تا بتواند واکسن بزند. در دنیا اولویت داده می شود و کشورهای بزرگی که واکسن خود را تولید می کنند در واکسیناسیون همه گروه ها کوتاهی کرده اند و براساس اولویت حرکت کرده اند. کشوری مانند چین که تولید کننده خود آن است و هیچ مشکل مالی و تحریمی ندارد ، 9 درصد از جمعیت خود را واکسینه کرده و هنوز 91 درصد از جمعیت خود را واکسینه نکرده است. مطمئناً 9٪ اولویت بندی شده و برنامه مبتنی بر اولویت ما ادامه خواهد داشت.

به گزارش کانال خبری وزارت بهداشت ، معاون وزیر بهداشت اظهار داشت که اصحاب رسانه و روزنامه نگاران گروه شغلی حساس هستند و اولویت سوم دریافت واکسن کرونا است. ما خواهیم آمد.

دکمه بازگشت به بالا