اقتصادی

چهارمحال و بختیاری در جایگاه اول تولید بادام آبی در کشور قرار دارد

امروزنگار / چهارمحال و بختیاری مدیر باغبانی سازمان کشاورزی چهارمحال و جهاد بختیاری با اشاره به اینکه این استان در تولید بادام آبی در ایران مقام نخست را دارد: اظهار داشت: بیشتر صادرات بادام از استان به هند است.

ابراهیم شیرانی در گفت وگو با امروزنگار ، در مورد وضعیت تولید بادام در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر 16000 هکتار از استان توسط بادام آبی کشت می شود و همچنین 1000 هکتار توسط بادام خشک که عمده بادام است کشت می شود. باغات در شهر سامان.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و جهاد بختیاری گفت: عمده ترین فرهنگ های تولید بادام در استان پرورش دهندگان زنان و زایمان ، ربیع ، سفید ، سنگی و شاهرودی است که این امر به دلیل رونق بازار فروش و همچنین به دلیل صادرات پرورش دهندگان ماما ، بیشترین محصولات بادام متعلق به استان است و حدود 5800 هکتار از سطح زیر کشت بادام استان مربوط به رقم زایمان است.

وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری مقام اول تولید بادام آبی در ایران را دارند ، ادامه داد: صادرات بادام و همچنین یک پرورش دهنده ماما سهم محدودی از بادام صادراتی استان را دارد که از ارقام ربیع نیز می باشد.

شیرانی اظهار داشت: در سالهای اخیر برای مبارزه با سرمازدگی با جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ، پرورش دهندگان شاهرودی ، که در زمره پرورش دهندگان بادام دیرگل هستند ، در میان باغبانان وجود دارد ، اما کشاورزان به دلیل افزایش قیمت فرهنگ زایمان ، بازار فروش بهتر و امکان صادرات محصول بیشتر متمایل به پرورش دهندگان زایمان است.

مدیر باغبانی سازمان کشاورزی چهارمحال و جهاد بختیاری درباره احداث شهرک تخصصی بادام در سامان گفت: بیشتر صادرات بادام استان خام است اما در صورت احداث این شهرک امکان ادغام فرآوری بادام وجود دارد. روند.

وی خاطرنشان کرد: برای ساخت خانه تخصصی بادام در سامان و ایجاد صنایع جانبی ، امکان تولید انواع محصولات بادام از جمله خلال بادام ، کره بادام ، شیر بادام و سایر کالاها در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و این مسائل افزایش می یابد. درآمد نیز خاموش است این منطقه و کشاورزان است و منجر به افزایش صادرات و ایجاد اشتغال می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا