جامعه

۱۴ درصد از معاینات نزاع پزشکی قانونی مربوط به زنان مدعی همسرآزاری

طبق آمار سال 1998 مرکز آماری ایران ، 81،624 معاینه فیزیکی از اختلافات زنانی که ادعا می کنند از همسر سو استفاده می کنند ، انجام شده است. 98 به دست آمده است.

به گزارش امروزنگار ، طبق آماری که مرکز آماری ایران منتشر کرده است ، نسبت معاینات زنان در سال 1998 به کل معاینات پزشکی قانونی 32.9 درصد بوده است.

علاوه بر این ، 79،484 معاینه فیزیکی درگیری زنان مدعی سو abuse استفاده از یکدیگر در سال 1997 انجام شده است و این آمار با 2٪ افزایش به 81،624 معاینه در سال 1998 رسیده است.

در همین حال ، نسبت معاینات زنان برای همسر آزاری در سال 1997 به کل معاینات پزشکی قانونی 5/13 درصد بود که در سال 1998 به 14 درصد افزایش یافت.

نسبت دانشجویان دختر به پسر

به گزارش امروزنگار ، در بخشی دیگر از گزارش مرکز آمار در مورد نسبت دانشجویان دختر به پسر ، در سال تحصیلی 99-98 بیان شده است که نسبت کل دانشجویان دختر به پسر 2/94 درصد است.

نسبت همین آمار در مقطع کاردانی 54.5 درصد ، کارشناسی 108 درصد ، کارشناسی ارشد 88.1 درصد ، دکتری عمومی 106.2 درصد و دکتری تخصصی 83.8 درصد بوده است.

سهم کارمندان زن از تعداد کل کارمندان در سال گذشته 17.8 درصد بوده است

سهم کارمندان زن از تعداد کل کارمندان در سال 1998 17.8 درصد بود ، در حالی که سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی 20 درصد ، صنعت 15 درصد و خدمات 18 درصد بود.

در سال 1997 ، سهم زنان شاغل در کشور از گروه های عالی رتبه قانون گذاران ، مسئولان و مدیران 5/20٪ بود که بالغ بر 155،414 نفر بود. این رقم در مناطق شهری 21.2 درصد و در مناطق روستایی 12 درصد بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا