بین المللیمعرفی کسب و کار

نگاهی به هزینه زندگی در استان های مختلف کانادا

هزینه زندگی در کانادا، از استانی به استان دیگر متفاوت است. این تفاوت هزینه می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله سبک زندگی افراد، شهر یا استان، محل زندگی، تعداد افراد خانواده، میزان درآمد، هزینه مسکن، مواد غذایی، مراقبت‌های بهداشتی و غیره باشد. به‌طور کلی، میانگین ماهانه هزینه زندگی در کانادا، بدون در نظر گرفتن اجاره خانه، برای یک خانواده 4 نفره، 5156.2 و برای یک فرد، 1439.4 دلار کانادا تخمین زده می‌شود. در ادامه این مطلب،  میانگین هزینه‌های زندگی با متوسط درآمد ماهانه استان‌های مهم کانادا را بررسی می‌کنیم.

مقایسه هزینه زندگی در استان‌های کانادا؛ از گران‌ترین به ارزان‌ترین

برای‌ راحتی شما، هزینه‌های زندگی در هر استان را، به ترتیب رتبه (از گران‌ترین به ارزان‌ترین)، بررسی می‌کنیم. (هزینه‌ها به دلار کانادا هستند.)

رتبه اول: هزینه زندگی در استان انتاریو (Ontario)

انتاریو، گرانترین استان از لحاظ هزینه‌های زندگی به شمار می‌آید. متوسط هزینه زندگی در این استان، 2913 و  متوسط درآمد با کسر مالیات، 4272 دلار کانادا است. لیست مخارج زندگی ماهانه برای یک نفر، به‌صورت زیر است:

 • اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 1808 دلار
 • مواد غذایی: 725 دلار
 • آب و برق: 1829 دلار
 • حمل‌ونقل: 198 دلار
 • باشگاه ورزشی: 58.1 دلار
 • نگهداری از کودک: 1307 دلار
 • تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی : 23591 دلار (سالانه)

رتبه دوم: هزینه زندگی در مناطق شمال غربی (Northwest Territories)

متوسط هزینه زندگی در مناطق شمال غربی کانادا، حدوداً 2860 دلار کانادا ارزیابی می‌شود. مناطق شمال غربی کانادا، بیشترین درآمد ماهانه را از آن خود کرده است و به طور متوسط 5850 دلار کانادا با کسر مالیات تخمین زده می‌شود. در ادامه لیست مخارج در این منطقه برای یک نفر آورده شده است:

 • اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 1623 دلار
 • مواد غذایی: 832 دلار
 • آب و برق: 1754 دلار
 • حمل‌ونقل: 85.8 دلار
 • شهریه باشگاه ورزشی: 104 دلار
 • نگهداری از کودک: 1099 دلار
 • تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 16159 (سالانه) دلار

رتبه سوم: هزینه‌های زندگی در استان بریتیش کلمبیا (British Columbia)

هزینه زندگی در استان بریتیش کلمبیا که رتبه پنجم را به لحاظ کیفیت زندگی در بین استان‌های کانادا دارد،2832 دلار کانادا در ماه تخمین زده می‌شود. همچنین متوسط درآمد 4076 دلار کانادا با کسر مالیات ارزیابی می‌شود. لیست میانگین مخارج ماهانه در استان برای یک نفر، عبارت‌اند از:

 • اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر:  1804 دلار
 • مواد غذایی: 739 دلار
 • آب و برق: 1790 دلار
 • حمل‌ونقل: 128 دلار
 • شهریه باشگاه ورزشی: 2 دلار
 • نگهداری از کودک: 1198 دلار
 • تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 14334 دلار (سالانه)

رتبه چهارم: هزینه زندگی در استان نوا اسکوشیا (Nova Scotia)

متوسط هزینه زندگی در استان نوا اسکوشیا، 2715 و متوسط حقوق دریافتی ماهانه در این استان با کسر مالیات، 3595 دلار کانادا ارزیابی می‌شود. لیست هزینه‌های ماهانه برای یک نفر، به‌صورت زیر است:

 • اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 1609 دلار
 • مواد غذایی: 789 دلار
 • آب و برق: 1645 دلار
 • حمل‌ونقل: 114 دلار
 • شهریه باشگاه ورزشی: 60.5 دلار
 • نگهداری از کودک: 1005 دلار
 • هزینه تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 18826 دلار (سالانه)

رتبه پنجم: هزینه زندگی در استان آلبرتا (Alberta)

میانگین هزینه زندگی در استان آلبرتا، 2569 و متوسط حقوق یک نفر (پس از کسر مالیات) در آلبرتا، 4273 دلار کانادا ارزیابی می‌شود. لیست مخارج ماهانه برای یک نفر، به‌صورت زیر است:

 • اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 1327
 • مواد غذایی: 748
 • آب و برق: 1449
 • حمل‌ونقل: 201
 • شهریه باشگاه ورزشی: 64.9
 • هزینه نگهداری از کودک: 1074
 • هزینه تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 20029 (سالانه)

رتبه ششم: هزینه زندگی در مانیتوبا (Manitoba)

میانگین هزینه زندگی در استان مانیتوبا که رتبه ششم گران‌ترین استان کانادا را دارد، حدوداً 2225 و متوسط حقوق ماهانه خالص، 3112 دلار کانادا ارزیابی می‌شود. لیست مخارج یک ماه به صورت زیر است:

 • اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 1005
 • مواد غذایی: 664 دلار
 • آب و برق: 1227 دلار
 • حمل‌ونقل: 164 دلار
 • شهریه باشگاه ورزشی: 44.8 دلار
 • هزینه نگهداری از کودک: 720 دلار
 • هزینه تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 21946 دلار (سالانه)

رتبه هفتم: هزینه‌های زندگی در جزیره پرنس ادوارد (Prince Edward Island)

متوسط هزینه زندگی در جزیره پرنس ادوارد، حدود 2185 دلار کانادا است. این استان کم‌ترین میزان درآمد را در بین استان‌ها به خود اختصاص داده است؛ یعنی 2248 دلار کانادا برای یک ماه. لیست خرج‌ومخارج ماهانه برای یک نفر در این استان عبارتند از:

 • قیمت اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 1116 دلار
 • خرید مواد غذایی: 753 دلار
 • آب و برق: 1218 دلار
 • حمل‌ونقل: 75.1 دلار
 • شهریه باشگاه ورزشی: 53.6 دلار
 • هزینه نگهداری از کودک: 911
 • هزینه تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 29752 (سالانه)

رتبه هشتم: هزینه زندگی در استان ساسکاچوان (Saskatchewan)

میانگین هزینه زندگی در ساسکاچوان، 2127 و میانگین حقوق پس از کسر مالیات، 3695 دلار ارزیابی می‌شود. میانگین مخارج زندگی در این استان را در ادامه می‌بینیم:

 • اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 1088 دلار
 • مواد غذایی: 682 دلار
 • آب و برق: 1177 دلار
 • حمل‌ونقل: 103 دلار
 • شهریه باشگاه ورزشی: 52.8 دلار
 • هزینه نگهداری از کودک: 809 دلار
 • هزینه تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 12134 دلار (سالانه)

رتبه نهم: هزینه زندگی در استان نیوفاندلند و لابرادور (Newfoundland and Labrador)

هزینه زندگی در نیوفاندلند و لابرادور، 2075 و متوسط حقوق ماهانه پس از کسر مالیات در این استان، 3180 دلار کانادا ارزیابی می‌شود. لیست میانگین خرج ماهانه در این استان به‌صورت زیر است:

 • قیمت اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 951 دلار
 • مواد غذایی: 785 دلار
 • آب و برق: 1058 دلار
 • حمل‌ونقل: 76.3 دلار
 • شهریه باشگاه ورزشی: 73.1
 • هزینه نگهداری از کودک: 616
 • هزینه تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 11874 (سالانه)

رتبه دهم: هزینه‌های زندگی در استان کبک (Quebec)

میانگین هزینه زندگی در استان کبک، 2072 دلار کانادا و متوسط حقوق پس از کسر مالیات در کبک، 3628 دلار کانادا تخمین زده می‌شود. لیست هزینه‌های ماهانه برای خرج‌ومخارج یک نفر عبارت‌اند از:

 • قیمت اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 1066 دلار
 • مواد غذایی: 695 دلار
 • آب و برق: 1043 دلار
 • حمل‌ونقل: 142 دلار
 • شهریه باشگاه ورزشی: 39 دلار
 • هزینه نگهداری از کودک: 820 دلار
 • هزینه تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 9701 (سالانه)

رتبه یازدهم: هزینه زندگی در استان نیوبرانزویک (New Brunswick)

متوسط هزینه‌های زندگی در این استان، حدود 2066 و متوسط حقوق ماهانه پس از کسر مالیات، 3418 دلار کانادا برآورد می‌شود. در ادامه لیست‌هزینه‌های ماهانه در این استان را می‌بینیم:

 • اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 1014 دلار
 • مواد غذایی: 746 دلار
 • آب و برق: 1087 دلار
 • حمل‌ونقل: 71 دلار
 • شهریه باشگاه ورزشی: 55 دلار
 • هزینه نگهداری از کودک: 673 دلار
 • هزینه تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 27475 (سالانه) دلار

رتبه دوازدهم و ارزان‌ترین: هزینه زندگی در استان یوکان (Yukon)

متوسط هزینه زندگی در یوکان، حدوداً 2048 دلار و متوسط حقوق با کسر مالیات، 4351 دلار کانادا در ماه ارزیابی می‌شود. لیست‌مخارج ماهانه در این استان عبارت‌اند از:

 • اجاره ماهانه آپارتمان یک‌خوابه 40 متری در مرکز شهر: 932 دلار
 • مواد غذایی: 733 دلار
 • آب و برق: 1049 دلار
 • حمل‌ونقل: 93.6 دلار
 • شهریه باشگاه ورزشی: 66.2 دلار
 • هزینه نگهداری از کودک: 195 دلار
 • هزینه تحصیل در مدرسه دبستان بین‌المللی: 16085 دلار (سالانه)

سخن پایانی

 در این مطلب به بررسی هزینه زندگی در کانادا به تفکیک استان‌های مهم آن پرداختیم. در بین استان‌های کانادا، استان انتاریو با هزینه زندگی ماهانه 2913 و استان یوکان با هزینه زندگی ماهانه 2048 دلار کانادا به ترتیب، جزء گران‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین استان‌‌های این کشور برای زندگی دسته‌بندی می‌شوند.

 

منبع: https://parsicanada.com

دکمه بازگشت به بالا