جامعهمعرفی کسب و کار

هزینه وکالت وکیل کیفری چقدر است؟

تعرفه قانونی حق الوکاله وکیل حسب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری

به نقل از وکیل کیفری در تهران دادگاه کیفری دادگاهی بوده که صلاحیت رسیدگی به اموری که واجدجنبه کیفری بوده و افراد حسب جرمی که مرتکب شده مستوجب مجازاتی خواهد بود که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. قانون گذار دادگاه های کیفری را در ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری به 5 دادگاه تقسیم کرده و با توجه به جنبه مجازات آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان قرار داده است که به بررسی آن می پردازیم.

 • جرایمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری است
 • جرائمی که مجازات آن مانند قصاص نفس ، اعدام ، سلب حیات است
 • جرائم موجب حبس ابد
 • جرائم موجب مجازات قطع عضو
 • جنایات عمدی مربوط به تمامیت جسمانی
 • مجازات های تعزیری درجه یک تا سه
 • جرائم سیاسی و مطبوعاتی

تعرفه حق الوکاله دعاوی که در حیطه صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و باید در رابطه با میزان هزینه وکالت وکیل به صورت جداگانه تفکیک قائل بشویم.

مجازات های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، حبس تعزیری درجه یک

حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال

مجازات های تعزیری درجه دوم و سوم

حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال

 در رابطه با سایر جرائم ( اعم از جرائم سیاسی و مطبوعاتی)

حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال

جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده است

 1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، اقدام مسلحانه ،

مجازات حدی بوده و مجرم آن به مجازات اعدام محکوم می گردد

تعرفه حق الوکاله :حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال

 1. جرائم توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری :

حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال

 1. تمامی جرائم مربوط به مواد مخدر

 میزان تعرفه حق الوکاله بر حسب درجه مجازات آن تعیین گردیده و به عنوان نمونه در مقاله تعرفه حق الوکاله جرائم مربوط به مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار دادیم و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده است

دادگاه نظامی :

که به جرائم نیروهای مسلح رسیدگی می کند به 2 دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می گردد

دادگاه نظامی یک :

جرائم مشمول رسیدگی در دادگاه نظامی یک همان جرائمی بوده که رسیدگی آنها در  دادگاه کیفری یک است و آن را مورد بررسی قرار دادیم و تنها تفاوت آن با دادگاه کیفری یک آن است که این دادگاه راجع به رسیدگی به جرائم  نظامیانی بوده که مرتکب جرم شده اند

میزان حق الوکاله:

 به تناسب جرم ارتکاب یافته، معادل همان تعرفه ای خواهد بود که شخص مستحق مجازات به اقتضای جرم مرتکب شده خود در دادگاه کیفری یک محکوم به تحمل مجازات است و به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار دادیم

دادگاه کیفری دو :

رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک ،دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی نباشد در حیطه صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. همچنین دادگاه کیفری دو ، چنانچه به موجب ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا مربوطه نبوده و یا در جرائم که در حیطه صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان بوده در صورت عدم تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان ،جز جرائم مشمول ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری که باید حتما رسیدگی مربوط به آن در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان  به عمل آید رسیدگی به سایر این جرائم در دادگاه کیفری دو انجام گرفته و این دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود

مجازات های حدود و دیات و مجازات تعزیری درجه 4و 5

حق الوکاله : حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال

مجازات های تعزیری درجه 6 :

حق الوکاله : حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال

سایر جرائم :

حداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال

دادگاه نظامی دوم : صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامیانی را خواهد داشت که مرتکب جرمی شده اند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده است و آن را مورد بررسی قرار دادیم.

میزان تعرفه حق الوکاله وکیل

معادل پرداخت هزینه ای خواهد بود که شخص مجرم در صورت گرفتن وکیل برای  پیگیری امور پرونده خود در دادگاه کیفری دوم باید بپردازد و بر حسب اینکه  شخص نظامی مستحق تحمل چه مجازاتی است  میزان حق الوکاله متغییر خواهد بود

هزینه وکیل ملکی حدودا چقدر است؟

در عرف به وکیلی اطلاق می‌شود که حوزه تخصصی ملک را در پیش گرفته و در این زمینه بیشتر از هرکسی دیگری آگاهی و دانش دارد. اگرچه معمولا در ایران، بسیاری از وکلا به‌صورت تخصصی عمل نمی‌کنند اما در مجموعه‌های بزرگ همچون موسسه حقوقی دادسو، این امر کاملا تخصصی صورت می‌گیرد. هرچه کار تخصصی‌تر باشد دانش فرد بیشتر است در نتیجه احتمال موفقیت آن بالاتر است. مدیریت هزینه‌ها در جامعه ایران بسیار اهمیت دارد از این‌رو از همان ابتدا به‌قول معروف ” کار را به کاردان بسپارید” و در دفتر وکلای مختلف وقت خود را هدر ندهید.

هزینه وکیل ملکی بر طبق وسعت کار تعیین می‌شود و گاهی از یک وکیل به وکیل دیگر براساس تجربه‌های موفقیت‌آمیز متفاوت است. ممکن است شما کار را به‌وکیلی بسپارید که چندان رزومه درخشانی ندارد و تمامی حق‌الوکاله را از شما دریافت کند. پس انتخاب موسسه حقوقی مناسب و وکیل مجرب بسیار اهمیت دارد. موکل باید طبق تعرفه قانونی تعیین شده در آیین‌نامه، حق مشاوره، هزینه سفر وکیل و حق‌الوکاله او را مطابق با سالی که قرارداد در آن منعقد شده، بپردازد.

هزینه وکالت در امور دعاوی حقوقی، ثبتی و کیفری متفاوت است و براساس قرارهای دادگاه تعیین می‌شود. وکیل دارای پروانه وکالت می‌تواند در مقام وکیل در دادگاه حضور پیدا کرده و از موکل خود دفاع کند. هزینه وکیل ملکی در در قرارداد وکالت و با توافق وکیل و موکل تعیین می‌شود. پس این امر اصولا توافقی بوده و می‌تواند حتی بیشتر از تعرفه مقرر شود.

هزینه وکیل ملکی در ابتدا پرداخت می‌شود؟

معمولا تمامی وکلا حق‌الوکاله خود را در چند مرحله دریافت می‌کنند. از آن‌جایی‌که ملک دارای قیمت است، حق وکالت براساس ارزش ملک یا زمین به‌صورت درصدی تعیین می‌شود. البته حق مشاوره محفوظ است و باید به‌صورت جداگانه پرداخت شود. براساس تعرفه جدید، هزینه به این ترتیب است:

 • اگر ارزش ملک یا زمین تا ۵۰ میلیون تومان باشد، حق‌الوکاله ۸درصد بهای خواسته شده خواهد بود.
 • ملکی به ارزش ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون، حق‌الوکاله‌ای ۷درصدی خواهد داشت. یعنی ۷% از ارزش کل زمین.
 • ۲۰۰ میلیون تا ۵میلیارد تومان، بر مبنای ۵ درصد بهای خواسته تعیین می‌شود.
 • نسبت مازاد یک تا ۳ میلیاردتومان، به‌ارزش ۴درصد حق‌الوکاله است.
 • در مورد ملکی به‌ارزش ۳ میلیارد و بالاتر، بهای خواسته شده ۳درصد خواهد بود.

حق مشاوره وکیل ملکی چقدر است؟

در این مورد، مبلغ مشخصی وجود ندارد و میزان آن به مقدار زمانی‌که برای مشاوره و واکاوی مسئله صرف می‌شود، بستگی دارد. مسائلی همچون ، ، و و تنظیم قرارداد ملکی از هزینه‌های متفاوتی برخوردارند. خوشنامی وکیل و موفقیت‌های او در دادگاه‌های مختلف در تعیین حق‌الوکاله موثر خواهد بود.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

در تنظیم سند ملکی، حضور یک وکیل بسیار موثر خواهد بود. چنانچه شما را ملکی را خریده و هزینه را پرداخت کرده باشید، تا زمانی‌که انتقال مالکیت انجام نشده باشد، طبق قانون شما حق هیچ دخل و تصرفی را در ملک خود نخواهید داشت و مالک ملک، فردی است که نام او در سند درج شده است. در این قضیه ممکن است مشکلاتی رخ دهد از جمله اینکه شما ملکی را از فردی خریداری کرده و زمانی را برای تخلیه مقرر کرده‌اید اما فرد حاضر نیست که ملک را به‌شما تسلیم کند.

در این مورد، الزام فروشنده نسبت به تحویل ملک، باید در دادگاه مطرح شود. طرح دعوا در موارد مختلف حقوقی اهمیت دارد. به‌همین دلیل لازم است که از یک وکیل خبره کمک گرفته شود. هزینه وکیل ملکی در این زمینه باتوجه به پیچیدگی پرونده و میزان کار موردنیاز برای تعیین می‌شود.

هزینه وکیل ملکی در امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیر مالی

هر دعوایی‌ که موضوع مالی دارد و برای فرد با منافع مالی همراه باشد، دعوای مالی شناخته می‌شود. منظور از امور حسبی مواردی مربوط به ما ترک میت، قیمومیت، غائب مفقود الاثر، احوال شخصیه، محجورین و امثالهم بیان می‌شود. دعوای خانوادگی نیز به طلاق، مطالبه نفقه و مهریه که با دادگاه خانواده مرتبط است، ارتباط دارد. حق‌الوکاله این امور، طبق تعرفه زیر معین می‌شود.

موضوع دعوا نرخ تعرفه
کلیه دعاوی خانوادگی یا دعواهای مالی ناشی از زوجیت

و همچنین امور حسبی

حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال
دعاوی که خواسته مالی ندارد یا تعیین بهای خواسته

به موجب قانون لازم نیست

حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال

چنانچه یک وکیل پرونده‌ای را پس از رای دادگاه مبنی بر نقض رای بر عهده بگیرد، حق‌الوکاله او به‌اندازه نصف حق‌الوکاله نقض رای خواهد بود.

در جدول مشخص شده، ۶۰ درصد تعرفه مشخص شده در مرحله نخست و ۴۰ درصد آن در مرحله تجدید نظر پرداخت می‌شود.

تعرفه و حق الوکاله وکیل دعاوی ملکی چقدر است؟

به‌طور کلی دعاوی ملکی در سه دسته قرار می‌گیرند: دعاوی ملکی ثبتی، حقوقی و کیفری که هزینه هریک در سه مرحله نعیین می‌شود:

 • مرحله نخستین یا بدوی
 • مرحله تجدیدنظر
 • مرحله دادخواهی

لازم به‌ذکر است که هزینه هر مرحله به‌صورت جداگانه تعیین خواهد شد. چنانچه پرونده در مرحله بدوی رسیدگی باشد و رای صادر شود، موکل موظف است، تنها مرحله نخست را بپردازد. به‌این ترتیب اگر پرونده در هریک از مراحل بسته شود هزینه وکیل ملکی براساس مرحله تعیین خواهد شد و موکل موظف به پرداخت مراحل بعدی نیست. البته هزینه وکیل در هر مرحله به‌مقدار زمانی‌که وکیل به آن اختصاص می‌دهد بستگی دارد که مقدار آن براساس توافق وکیل و موکل انجام می‌شود.

حق‌الوکاله وکیل برای انعقاد قراردادهای ملکی

امروزه قوانین ملکی بسیار گسترده و پیچیده شده‌اند. ناآگاهی افراد در هنگام انعقاد قرارداد همچون و قوانین زمان انجام، باعث شده تعداد دعاوی ملکی بیشتر از گذشته باشد. از این‌رو افراد برای حل مشکلات خود بیش از پیش به یک وکیل ملکی نیاز دارند. بهتر است افراد هنگام عقد قرارداد برای جلوگیری از اختلافات، با یک وکیل مشورت کرده و با حضور او از حقوق خود آگاه شوند. وکیل باید در این مرحله افراد را کاملا آگاه سازد. طرفین قرارداد با پرداخت هزینه وکیل ملکی می‌توانند از تخصص او در این زمینه بهره ببرند و قرارداد ملکی صحیحی را امضا کنند تا هیچ‌یک از طرفین متضرر نشده و اختلافات ثانویه رخ ندهد.

تعرفه حق الوکاله خلع ید

چنانچه فردی بدون اجازه، ملک شما را غصب یا تصرف کند، می‌توانید با دعوای خلع ید فرد را از ملک موردنظر بیرون کنید و خساراتی‌که به ملک وارد کرده را از او مطالبه نمایید. طبیعتا این روند ساده نیست و بهتر است یک وکیل ملکی درمورد چگونگی حل آن، راهنمایی‌هایی موثری انجام دهد. اگر ملک شما دارای سند باشد، وکیل، مراحل کمتری را طی می‌کند و حق‌الوکاله پایین‌تری را درخواست خواهد کرد اما چنانچه نیاز به اثبات مالکیت باشد نیاز به طی کردن مراحل بیشتری است. وکیل باید با استفاده از تجربه‌ی خود، راه دیگری را برای طرح دعوا پیش بگیرد. همین امور جزیی ممکن است چندین سال وقت شما را تلف کند اما با راهنمایی یک وکیل خبره، در مدتی کم، ورق به‌نفع شما برمی‌گردد.

هزینه وکیل ملکی در رابطه با فروش ملک شراکتی

گاهی شما با همسر خود ملکی را خریداری می‌کنید و پس از جدایی، یکی از شما قصد فروش خانه به قیمتی خارج از عرف را دارید. همچنین ممکن است ملکی به‌شما ارث رسیده باشد که چندین وارث دیگر هم صاحب آن هستند و در این راستا مشکلاتی ایجاد ‌شود. در این شرایط به‌دلیل اینکه ملک، مشاع یا شراکتی است تصمیم‌گیری در مورد فروش آن باید با اتفاق نظر صاحبان صورت گیرد. را می‌توانید به یک وکیل بسپارید.

حال اگر اختلاف نظری در این مورد وجود داشته باشد، نیاز است که از یک کمک بگیرید تا در دادگاه درخواست فروش را مطرح کند. به‌این منظور ابتدا باید یکی از طرفین، قبل از درخواست از دادگاه، در اداره ثبت، درخواست افراز و تقسیم را مطرح کند. چنانچه اداره ثبت آن را غیرافراز تشخیص دهد، در این‌صورت می‌توان از طریق دادگاه برای فروش ملک اقدام کرد. هزینه وکیل ملکی در این موارد براساس تجربه او و نوع دعوا تعیین می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا