اقتصادیمعرفی کسب و کار

هزینه تعمیر پمپ آب با مالک است یا مستاجر؟

پمپ آب یکی از اجزای مهم سیستم آبرسانی ساختمان هاست که وظیفه انتقال آب از چاه یا منبع آب به مخازن ذخیره و سپس به طبقات و واحدهای مختلف را برعهده دارد. این پمپ باید بتواند فشار لازم را برای رساندن آب به تمام نقاط ساختمان ایجاد کند. اگر پمپ آب ساختمان دچار نقص فنی یا فرسودگی شود، عملکرد آن با اختلال مواجه می‌شود. در نتیجه ساکنان ساختمان با مشکل کمبود فشار آب یا قطعی‌های مکرر آب مواجه خواهند شد. بنابراین تعمیر به موقع پمپ بسیار حائز اهمیت است.

هزینه‌های تعمیر پمپ آب به عواملی چون نوع و مدل پمپ، قدمت آن و نیز میزان و نوع خرابی‌ها بستگی دارد. به طور کلی تعمیر و نگهداری مرتب پمپ‌های آب ساختمان هزینه‌ کمتری نسبت به تعویض کامل آن‌ها دارد. مالکان و مدیران ساختمان‌ها باید هزینه‌های تعمیرات احتمالی پمپ را در بودجه‌بندی سالانه ملک مدنظر قرار دهند تا در صورت بروز نقص فنی بتوانند سریعا اقدام به تعمیر آن کرده و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.

نحوه پرداخت هزینه تعمیر پمپ آب ساختمان بر اساس قانون و مقررات مربوطه

بر اساس قانون آیین‌نامه نحوه تعیین و تقسیم هزینه‌های مشترک ملک مشاع مصوب سال ۱۳۷۸، هزینه تعمیر و نگهداری پمپ آب ساختمان جزو هزینه‌های عمومی ملک محسوب می‌شود و باید به صورت مساوی بین تمام مالکان واحدها تقسیم گردد.

طبق این قانون، هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیر تأسیسات و تجهیزاتی که برای استفاده عموم ساکنین لازم است، از قبیل آسانسور، پمپ‌های آب و گرمایشی، برق، سرمایش و گرمایش عمومی و … جزء هزینه‌های عمومی محسوب می‌شود.

بنابراین هزینه تعمیر یا تعویض پمپ آب ساختمان که برای تأمین آب مورد نیاز تمام ساکنین لازم است، باید به طور مساوی بین تمام مالکان تقسیم شود. مبلغ سهم هر مالک بر اساس تعداد واحدهای ملکی آن‌ها محاسبه می‌گردد. مدیران ساختمان موظفند هزینه‌های تعمیرات پمپ آب را به عنوان بخشی از هزینه‌های عمومی ساختمان از تمامی مالکان دریافت نمایند.

در چه صورت باید مستاجر هزینه تعمیر را بپردازد؟

در خصوص پرداخت هزینه تعمیر پمپ آب توسط مستاجرین، چند نکته وجود دارد:

– اگر در قرارداد اجاره ملک هیچ توافقی در مورد پرداخت هزینه‌های عمومی ساختمان توسط مستاجر نشده باشد، مستاجر موظف به پرداخت سهمی از این هزینه‌ها نیست.

– اما معمولاً در قراردادهای اجاره، بندی برای مشارکت مستاجر در پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی در نظر گرفته می‌شود. در این صورت مستاجر ملزم به پرداخت سهم خود از هزینه تعمیرات عمومی از جمله پمپ آب خواهد بود.

– میزان سهم مستاجر معمولاً بر اساس متراژ واحد اجاره‌ای تعیین می‌شود. به عنوان مثال اگر ۲۰ درصد از متراژ ساختمان را واحدهای اجاره‌ای تشکیل دهند، مستاجرین باید ۲۰ درصد از هزینه تعمیرات پمپ آب را پرداخت کنند.

– پرداخت هزینه‌های مذکور توسط مستاجرین معمولاً از طریق موجر یا مدیر ساختمان انجام می‌شود.

این موارد به عنوان بخشی از موضوعاتی است که مستاجر باید هزینه تعمیر پمپ را پرداخت نماید. البته باید ذکر شود اگر مستاجر با انجام اقداماتی موجب تخریب پمپ شود باید هزینه کلی تعمیر را پرداخت نماید.

در چه صورتی مالک موظف به پرداخت هزینه پمپ است؟

ماده ۱۳۰ قانون مدنی مربوط به مسئولیت مالک در تعمیر و نگهداری تاسیسات عمومی ساختمان صراحتاً تعریف شده است. بنابراین، تعهدات مالک در خصوص پرداخت هزینه تعمیر پمپ آب ساختمان به تشریعات مربوطه منطبق خواهد بود.

به طور کلی، مقامات قضایی و متخصصان حقوقی بر اساس شرایط و عوامل مختلف اعمالی به موضوع، مشمول به رسیدگی به صورت تفاوت دارند. موارد زیر بر روی مطالعه قانونی مربوط به حالت خاص و همچنین قوانین منطقه‌ای و ملی بنابراین بسیار مهم هستند:

  1. شرایط قرارداد: در بعضی موارد، قرارداد بین مالک و تأمین کننده خدمات نگهداری و تعمیر نیز می‌تواند مفید باشد. این قرارداد، وظیفه و مسئولیت هزینه‌های تعمیر را مشخص کرده و می‌تواند به عنوان دلیلی قانونی برای پرداخت هزینه تعمیر پمپ آب ساختمان توسط مالک مطرح شود.
  2. نوع خطا: اگر پمپ آب بصورت بدرستی نصب شده و خرابی ناشی از خطاهای تولیدی، نصب یا ساختمانی باشد، خسارات ممکن است توسط سازنده، پیمانکاران یا مجریان اصلاح شود. در این صورت، پمپ آب در شرایط ضمانتی قرار دارد و هزینه تعمیر باید توسط طرف مسئول این شرایط، مانند سازنده، پرداخت شود.
  3. سایر عوامل: خرابی پمپ ناشی از عواملی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا نوسانات برق ممکن است در شرایط خاص، مسئولیت مالک برای پرداخت هزینه تعمیر را تغییر دهد. اگر مالک بتواند اثبات کند که خرابی ناشی از عوامل خارج از کنترل آن است، ممکن است مسئولیت پرداخت هزینه تعمیر توسط شرکت بیمه یا نهادی دیگر که پوششی برای اینگونه حوادث دارد، تامین شود.

در پایان، مشاوره حقوقی متخصصان در این زمینه الزامی است. ارتباط با وکیل یا متخصص حقوقی می‌تواند به مالک کمک کند تا حقوق و تعهدات خود را در رابطه با تعمیر پمپ آب ساختمان به درستی درک کند.

در چه شرایطی می‌توان هزینه‌های پمپ را بین مالک و مستاجر تقسیم کرد؟

تقسیم هزینه‌های پمپ بین مالک و مستاجر معمولاً بر اساس شرایط مورد توافقی که در قرارداد اجاره وجود دارد صورت می‌گیرد. در بعضی موارد، ممکن است ماده‌های مشخصی در قانون اجاره مسکن یا مقررات محلی مربوطه وجود داشته باشد که مشخص کننده تقسیم هزینه‌ها هستند. در غیر این صورت، مالک و مستاجران می‌توانند قبل از امضای قرارداد اجاره، درخصوص تقسیم هزینه‌ها توافق کنند.

در زیر چندین شرایط کلی برای تقسیم هزینه‌های پمپ بین مالک و مستاجر را می‌توان ذکر کرد:

  1. توافق نوعی: مالک و مستاجر می‌توانند در قرارداد اجاره یا هر نوع توافق دیگری، هزینه‌های پمپ را بین خود تقسیم کنند. مثلاً، ممکن است توافق شود که مستاجر هزینه مربوط به تعمیر پمپ را به صورت کامل پرداخت کند یا تفاوتی را در مبلغ اجاره اعمال کنند.
  2. تقسیم به تناسب استفاده: در برخی موارد، هزینه‌های پمپ بین مالک و مستاجر بر اساس تناسب استفاده از آن تقسیم می‌شود. به عنوان مثال، اگر مستاجر برای تأمین آب مصرفی خود از پمپ استفاده می‌کند، می‌توان توافق کرد که هزینه‌های نگهداری و تعمیر پمپ را مستاجر پرداخت کند.
  3. تقسیم به نسبت واحدها: اگر ساختمان چند واحد دارد و هر واحد به صورت جداگانه پمپ آب دارد، هزینه‌های پمپ بین مستاجران به نسبت تعداد واحدها تقسیم می‌شود. به عنوان نمونه، اگر یک ساختمان دارای ۴ واحد است و هزینه‌های پمپ ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان  است، هر مستاجر باید ۲۵ هزار تومان را به عنوان هزینه پمپ پرداخت کند.

در هر صورت، مهم است که توافقات مالک و مستاجر در قرارداد اجاره یا توافق دیگری به صورت کامل و مشخص ذکر شود تا هر دو طرف از تعهدات و مسئولیت‌های خود بهره‌برداری کنند.

در مورد هزینه تعمیر و نگهداری پمپ آب ساختمان می‌توان چند نکته مهم را بیان کرد:

پمپ آب یکی از اجزای اصلی سیستم آبرسانی ساختمان به شمار می‌رود که نقش مهمی در تأمین فشار و جریان مناسب آب برای مصارف ساکنین دارد. بنابراین تعمیر و نگهداری مرتب آن حائز اهمیت فراوان است. هزینه‌های مربوط به تعمیر پمپ آب بر اساس قانون به عنوان یکی از هزینه‌های عمومی ساختمان تلقی می‌شود و باید به طور مساوی بین کلیه مالکان واحدها تقسیم گردد. در عین حال معمولاً مستاجران نیز ملزم به پرداخت سهمی از این هزینه‌ها بر حسب توافق طرفین هستند. مالکین و مدیران ساختمان باید برنامه منظمی برای بازرسی و نگهداری پمپ آب داشته باشند تا از بروز خرابی‌های اساسی و هزینه‌های سنگین جلوگیری شود.

منبع : پایا گسترش

دکمه بازگشت به بالا