ایا در قانون جدید مهریه زندان دارد

  • جامعه

    نحوه پرداخت مهریه در صورت عدم توانایی

    طبق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه ناتوانی مرد نزد قاضی دادگاه به اثبات برسد دیگر حبس نمیشود و اگر هم در حبس باشد آزاد می‌گردد. البته در صورت تشخیص قاضی ولی اگر مرد به دورغ ادعای اعسار و معسر بودن کند دادگاه علاوه بر اینکه حکم به پرداخت بدهی اش میدهد مجازات دیگری هم برایش در نظر می‌گیرد. به هر حال مهریه یک موضوع قانونی و شرعی و حق زن است و دینی است که به عهده مرد میباشد و ناتوانی مرد در پرداختن مهریه دلیلی بر منتفی شدن و پرداخت نکردن آن نیست بلکه هر زمان توانایی آن را داشته باشد باید آن را بپردازد.…

    مطالعه کامل
دکمه بازگشت به بالا