درآمدزایی با پرینترهای سه بعدی

  • اقتصادی

    کاربرد پرینترهای سه بعدی در ایران

    نمونه ای از صنایع استفاد کننده از پرینترهای سه بعدی در ایران از جمله صنایعی که در آن از پرینترهای سه بعدی جهت تولید قطعات و یا محصول نهایی استفاده می کنند صنعت خودروسازی ایران است.در سال های اخیر به کمک این پرینترها بعضی قطعات که وارد کردن آن از کشورهای دیگر موجب صرف هزینه زیاد بود در اختیار این کارخانجات قرار گرفته است. کاربرد پرینتر سه بعدی در ایران همچنین استفاده از پرینترهای سه بعدی در صنعت رباتیک در سالهای اخیر به کمک متخصصین این حوزه آمده است.برنا 3d شما را به خواندن مقالاتی دربارهکاربرد پرینتر سه بعدی در آموزش، کاربرد پرینتر سه بعدی در پزشکی و همچنین کاربرد…

    مطالعه کامل
دکمه بازگشت به بالا