عمومیمعرفی کسب و کار

فرم چک لیست نگهداری دیزل ژنراتور

فرم چک لیست دیزل ژنراتور برای تعمیر، سرویس و نگهداری پیشگیرانه که معمولا بر اساس زمان بندی مبتنی بر ساعت موتور یا دوران زمانی انجام می شود مورد نیاز است. درست است که میانگین طول عمر دستگاهی که به خوبی از آن نگهداری شده است در حدود 5000 ساعت می باشد اما یک دستگاه مانند دستگاه دیزل ژنراتور آماده به کار می تواند حتی 20 تا 30 ساعت نیز دوام بیاورد.

فرم چک لیست دیزل ژنراتور نیز عمدتا برای دستگاه هایی که چه با سوخت دیزل و یا گاز کار می کنند تقریبا یکسان می باشد و این چرخه تعمیر و نگهداری عمدتا شامل یک بازرسی برنامه ریزی شده است. در این مقاله توضیح خواهیم داد که فرم چک لیست دیزل ژنراتور از چه مواردی تشکیل شده است.

نگهداری و مراقبت از دستگاه های دیزل ژنراتور و تعویض و رسیدگی به موقع فیلتر ها و روغن دستگاه از مهمترین عوامل جهت بالا بردن عمر دستگاه به شمار می آید. استفاده از روغن و فیلتر های مرغوب بسیار اهمیت داشته و زمانبندی تعویض روغن و تعویض فیلترها بسیار در کارکرد و راندمان دستگاه مهم است :

 • باید در هر ۱۰۰ ساعت کار کرد دستگاه ، روغن و فیلتر روغن عوض شود.
 • در هر دو بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر گازوئیل نیز باید تعویض شود.
 • در هر ۵۰ ساعت کارکرد فیلتر هوا بادگیری و هر سه بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر هوا نیز باید عوض شود.
 • باید در هر دو بار تعویض فیلتر گازوئیل ، فیلتر آب نیز عوض شود.
 • باید در نظر داشته باشید که موتور را هنگام زیر بار بودن خاموش نکنید.
 • موتور را از زیر بار خارج و بعد از چند دقیقه کار کردن به صورت Off-Load اقدام به خاموش کردن کنید.
 • جهت چرخش مایعات موتور را هفته ای یک بار روشن کنید.
 • شرایط استاندارد استفاده از دستگاه : ۸ ساعت کارکرد ، ۲ ساعت خاموشی.

دوره زمانی: روزانه (به هنگام بهره برداری)

۱ – بررسی و بازدید از دیزل ژنراتور به هنگام کار و اطمینان از عدم وجود صدا و لرزش غیر عادی.

۲ – بررسی و بازدید و کنترل سیستم خنک کننده سیم پیچ ژنراتور.

۳ – بررسی و بازدید و کنترل سیستم خنک کننده موتور دیزل.

۴ – بررسی و بازدید از درجه حرارت آب رادیاتور و اطمینان از عدم افزایش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده.

۵ – بررسی و بازدید از درجه حرارت اگزوز دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده.

۶ – بررسی و بازدید وکنترل و ثبت لرزش تمام قسمتهای مختلف و تعیین شده دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش آن‌ها از مقادیر مجاز طبق دستورالعمل و توصیه کارخانه سازنده.

۷ – بررسی و کنترل ولتاژ و جریان خروجی دیزل ژنراتور (هرسه فاز) و اطمینان از متعادل بودن مقادیر.

۸ – بررسی و کنترل ولتاژ و جریان تحریک ژنراتور و اطمینان از نرمال و عادی بودن مقادیر (متناسب با میزان بار دیزل ژنراتور).

۹ – بررسی و کنترل توان اکتیو و راکتیو دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش آن‌ها از مقادیر مجاز (طبق دستورالعمل و توصیه کارخانه سازنده).

۱۰ – بررسی و کنترل و بازدید از فرکانس ژنراتور و اطمینان از عدم افزایش ویا کاهش آن از مقادیر مجاز.

۱۱ – بررسی و کنترل و بازدید ضریب قدرت ژنراتور و اطمینان از عدم منفی شدن (اثر خازنی) ضریب قدرت در مراحل مختلف باردهی دیزل ژنراتور.

۱۲ – بررسی و بازدید و اطمینان از بازبودن دمپر جلوی رادیاتور دیزل ژنراتور.

دوره زمانی: هفتگی

۱ – بررسی و بازدید روغن موتور دیزل و اطمینان از مناسب بودن کمیت و کیفیت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد و دستورالعملهای فنی شرکت سازنده).

۲ – بررسی و بازدید از آب رادیاتور و اتصالات آن و اطمینان از کافی بودن سطح آب رادیاتور و عدم وجود نشتی در اتصالات.

۳ – بررسی و بازدید از مخرن گازوئیل موتور دیزل و اطمینان از پر بودن آن‌ها و عدم وجود نشتی اتصالات مربوطه.

۴ – بررسی و کنترل و بازدید از عدم گرفتگی سطح رادیاتور موتور دیزل و تمیز نمودن سطح رادیاتور با بلوور یا هوای صنعتی (در صورت نیاز)

۵ – بررسی و کنترل و بازدید از عدم نشتی روغن ار قسمت‌ها و قطعات مختلف موتوردیزل.

۶ – تمیز نمودن کلیه سطوح دیزل ژنراتور بوسیله بلوور یا هوای صنعتی، پارچه تنظیف، برس موئی و اطمینان از عدم وجود هر گونه آلودگی.

۷ – روشن و بکار انداختن دیزل ژنراتور حداقل دوبار در هفنه و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه و کنترل و بازدید از قسمتهای مختلف دیزل ژنراتور و اطمینان از صخت عملکرد کلیه قسمت‌ها.

۸ – بازدید و بررسی پمپ روغن موتور دیزل ژنراتور و اطمینان از صحت عملکرد آن.

۹ – بازدید و کنترل و بررسی از وضعیت باطریهای ژنراتور و اطمینان از مناسب بودن وضعیت آن‌ها.

دوره زمانی: ماهانه

۱ – اندازه گیری مقاومت سیم پیچ استاتور دیزل ژنراتور بوسیله میگر ۱۰۰۰ v. و طبق دستور العمل فنی مربوطه.

۲ – کنترل و بازدید از اتصالات الکتریکی جعبه اتصال کابلهای قدرت دیزل ژنراتور و اطمینان از محکم بودن آن‌ها

۳ – کنترل و بازدید و بررسی محل اتصال کابلشوی قدرت به شینه‌های قدرت دیزل ژنراتور و اطمینان از عدم وجود هر گونه تغییر رنگ، ترک خوردگی، شکستگی و سوختگی آن‌ها.

۴ – کنترل و بازدید از وضعیت روانکاری یاتاقان‌ها و گریسکاری مجدد آن‌ها (در صورت نیاز و طبق دستورالعمل شرکت سازنده).

۵ – کنترل و بازدید و بررسی دمپینگ‌های پلاستیکی (لرزه گیر) بین پایه و فنداسیون دیزل ژنراتور و اطمینان از سالم بودن آن‌ها.
۶ – کنترل و بازدید از فیلتر‌های هوا، روغن و تعویض آن‌ها (در صورت نیاز و طبق دستور العمل شرکت سازنده)

چک لیست تعمیر سالیانه دیزل ژنراتور

  فرم چک لیست دیزل ژنراتور برای تعمیر سالیانه شامل موارد زیر می باشد:
 • تست سوخت و نوکاری دستگاه های سوخت دیزلی
 • تعویض شمع ها
 • تعویض فیلتر سوخت و فیلتر هوا
 • عوض کردن روغن و فیلتر
 • بررسی سیستم خنک کننده دستگاه
 • خالی کردن آب از مخزن سوخت دیزل ژنراتور

جمع بندی

به طور کلی، یکی از مهمترین موارد در عملکرد دیزل ژنراتور، نصب صحیح و بررسی دقیق آن می باشد. از آنجایی که کنترل اتصالات و رعایت اقدامات ایمنی، نقش مهمی را در راه اندازی دیزل ژنراتور دارد، پس نصب و راه اندازی این دستگاه باید توسط یک شخص متخصص و با مهارت انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

علاوه بر نصب صحیح آن، برخورداری از یک برنامه نگهدارنده پیشگیرانه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. سرویس و تعمیر این دستگاه معمولا بر اساس زمان بندی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه برنامه ریزی می شود. در ویدئویی از سایت youtube.com  مشاهده کردیم که نگهداری و مراقبت از دستگاه های دیزل ژنراتور و تعویض و رسیدگی به موقع فیلتر ها و روغن دستگاه از مهمترین عوامل جهت بالا بردن عمر دستگاه به شمار می آید

زهرا رضی

زهرا هستم، نویسنده ای که با جسارت به واکاوی مسائل پرداخته و از پرسیدن سوالات سخت نمی‌ترسم. در این سایت، با نگاهی موشکافانه به مسائل اجتماعی و اقتصادی، به دنبال یافتن پاسخ‌های واقعی و ارائه راه حل‌های خلاقانه هستم.
دکمه بازگشت به بالا