جامعهمعرفی کسب و کار

طلاق به دلیل خیانت همسر

به جرات می توان گفت که در یک سال اخیر یکی از بیشترین موارد مشاوره حقوقی و تلفنی و حضوری داده شده در دفتر وکالت (گروه وکلای پارسای) در خصوص خیانت همسر بوده است. بعضی به دلیل خیانت همسر تمایل به دانستن چگونگی روند طلاق بودند و بعضی در پی شکایت رابطه نامشروع و تادیب.گذشته از چرایی افزایش این پدیده اجتماعی که خارج از تخصص وکیل دادگستری است فقط از حیث حقوقی به این موضوع پرداخته می شود.

طلاق به دلیل خیانت همسر  (زن)

به این نکته بسیار مهم باید توجه داشت که در فرض اثبات رابطه نامشروع زنی که شوهر دارد او از بین نمی رود به عبارت دیگر حتی اگر زنی از بابت هر جرمی در زندان هم که باشد می تواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت شوهر تقدیم دادگاه کند.گرچه در این مواقع دیده شده است که زن از ترس آبروریزی و دادگاه، در قبال طلاق و شکایت نکردن شوهر حاضر به گذشت از مهریه و اصطلاحا شده است ولی از حیث مقررات حقوقی اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه نخواهد شد.

بر طبق قانون حق طلاق با مرد است و اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند در نهایت رای (گواهی عدم امکان سازش) صادر خواهد شد ولی ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج می باشد که در رای دادگاه منعکس می گردد.

فرض کنید که مردی به دلیل رابطه نامشروع همسرش، شکایت کرده و در این خصوص رای قطعی محکومیت صادر شده باشد حال بخواهد دادخواست طلاق به استناد آن تقدیم دادگاه خانواده کند. خوب جای سوال که رای دادگاه چه خواهد بود؟ در این مورد توضیح داده شد که اگر مرد قبلا پرداخت نکرده باشد حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع دادگاه موظف است که نسبت به مهریه در ضمن رای طلاق تعیین تکلیف کند و مرد را مکلف به پرداخت کند البته اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت مهریه موکول به استطاعت مرد و اثبات آن از طرف زوجه می باشد.

در ادامه این که رابطه نامشروع باعث از بین رفتن ایام زوجیت هم نمی باشد و دادگاه در ضمن پرونده طلاق با ارجاع به کارشناس جهت برآورد آن، در دادنامه نسبت به آن تعیین تکلیف می کند.اما اگر مردی شرط چاپی تنصیف اموال مندرج در عقدنامه را امضاء کرده باشد، امکان دارد طبق تشخیص دادگاه یا دادن حکم رابطه نامشروع به قاضی رسیدگی کننده به طلاق از این شرط رهایی پیدا کند زیرا در شرط مذکور آمده است که در صورتی زن مستحق تا نصف اموال موجود بعد از ازدواج می باشد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار و سوء اخلاق او نباشد.

Divorce due to infidelity

طلاق به دلیل خیانت همسر  (مرد)

همانطور که می دانید به دلیل این که حق طلاق با شوهر (مرد) می باشد زن در صورتی که بتواند در دادگاه اثبات کند که

– مصادیق آن بسیار زیاد است– به تشخیص دادگاه علی رغم مخالفت مرد می تواند طلاق بگیرد.راه دیگر این است که اگر بتواند یکی از موارد چهارده گانه شروط چاپی ضمن عقد (سند نکاحیه)– در صورتی که مرد امضاء کرده باشد – را ثابت کند که در این صورت وکیل طلاق توافقی مرد (زوج) در طلاق و قبول می شود و می تواند طلاق بگیرد. حال با توجه به آنچه گفته شد اثبات رابطه نامشروع شوهر و گرفتن حکم در این خصوص می تواند با تشخیص دادگاه هم از مصادیق عسر و حرج باشد و هم از مصادیق بند های ۲ و ۹ شروط ضمن عقد نکاح.

با این توضیح که رابطه نا مشروع عرفا سوء رفتار و سوء معاشرت زوج می شود و از جرایمی است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه می باشد. البته باید توجه داشت که در نهایت این قاضی رسیدگی کننده به پرونده است که با توجه به شرایط، شخصیت و نوع رابطه زوجین تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ می کند.

در تمام این موارد باید توجه کرد که صرف اتهام زنی یا داشتن عکس و پرینت راهگشا و موثر نیست و بایستی در خصوص رابطه نامشروع حکمی از سوی دادگاه صادر شده باشد بعضی درخواست می کنند که اگر پرینت موبایل همسرم گرفته شود مشخص می شود که او رابطه نا مشروع دارد در حالی که دادگاه خانواده رسیدگی کننده به طلاق به این مسایل ورود پیدا نمی کند

 

نوشته پیش رو توسط در خصوص طلاق به دلیل خیانت زن یا شوهر و راههای اثبات خیانت برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. ازدواج بین زن و مرد و شروع زندگی مشترک مستلزم رعایت هنجارهای اخلاقی، صداقت و وفاداری است. هر دو طرف برای برقراری آرامش زندگی باید به این نکات پایبند باشند.

حال اگر هر کدام از طرفین در مسائل اخلاقی کوتاهی کنند، این حرکت نباید بهانه ای برای بوجود آمدن رابطه نامشروع همسر قرار گیرد . در خیلی از مواقع در قانون دیده می شود که داشتن رابطه های غیر اخلاقی و نامشروع یا همان خیانت از طرف هر یک از زوجین باعث بر هم خوردن پایه های شده که نهایتا منجر به حکم طلاق به دلیل خیانت می شود.

در جامعه ما عرفا و شرعا خیانت به همسر امری حرام تلقی می شود و کسی که مرتکب چنین عملی شده باشد باید به مجازات خود برسد.اما نکته حائز اهمیت این است که اگر فردی که شاکی است نتواند این امر را با اثبات برساند و یا دلایل کافی برای اثبات این قضیه نداشته باشد، خود ان فرد از طرف قاضی مجازات خواهد شد. به دلیل اینکه در این مسئله آبرو و حیثیت طرف در میان است و برای اثبات آن باید دلایل محکمه پسند به قاضی ارائه دهد.

طلاق به دلیل خیانت مرد (زوج)

طبق قانون و توضیح در مقالات قبلی حق طلاق با مرد می باشد. زن در صورتی میتواند طلاق بگیرد که در دادگاه عسر و حرج خود را اثبات نماید و در صورت احراز عسر و حرج زن می تواند حتی در صورت مخالفت مرد در خواست طلاق بدهد.مورد بعدی برای گرفتن طلاق، طلاق به دلیل خیانت شوهر است. زن به دلیل خیانت شوهر می تواند درخواست طلاق به دلیل خیانت دهد. حال آنکه با توجه به توضیحات گفته شده اثبات رابطه نامشروع شوهر منوط به گرفتن حکم دادگاه در این خصوص می باشد.

طلاق به دلیل خیانت می تواند با تشخیص دادگاه هم از مصادیق عسر و حرج و از مصادیق شروط ضمن عقد نکاح باشد (بند 2 و 9 شروط ضمن عقد).جهت مشاوره حقوقی با با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.فاطمه یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری با ما در ارتباط باشید.

 

دکمه بازگشت به بالا